Detail projektu

Ochrana datových toků ve sdílených dopravních prostředcích

Období řešení: 01.01.2022 — 31.12.2024

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 3. veřejná soutěž programu Doprava 2020+

- plně financující (2022-03-28 - 2024-12-31)

Označení

CK03000040

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (09.06.2021 - nezadáno)

Výsledky

CASANOVA-MARQUÉS, R.; DZURENDA, P. Readiness of Anonymous Credentials for Real Environment Deployment. In Proceedings II of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 Selected Papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electronic Engineering and Communication, 2022. p. 308-312. ISBN: 978-80-214-6030-0.
Detail

DOBIÁŠ, P.; MALINA, L.; ILGNER, P.; DZURENDA, P. On Efficiency and Usability of Group Signatures on Smartphone and Single-board Platforms. In ARES 2023: Proceedings of the 18th International Conference on Availability, Reliability and Security. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2023. p. 1-9. ISBN: 979-8-4007-0772-8.
Detail

DZURENDA, P.; MALINA, L.; LOUTOCKÝ, P.; KASL, F.; KRISTOF, P.; HAJNÝ, J. Towards to Lightweight and Secure Access Control Systems for Car-Sharing Services. In 2022 14th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops. Valencia, Spain: IEEE, 2022. p. 1-6. ISBN: 979-8-3503-9866-3. ISSN: 2157-023X.
Detail

Odkaz