Detail projektu

Dynamický jasový analyzátor

Období řešení: 01.01.2022 — 31.12.2024

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 3. veřejná soutěž programu Doprava 2020+

- plně financující (2022-04-05 - nezadáno)

O projektu

Cílem projektu je vyvinutí měřicího systému schopného kontinuálně měřit na komunikacích fotometrické veličiny (jas, osvětlenost) např. z jedoucího vozu a umožnit tak digitalizaci aktuálního stavu osvětlovací soustavy. Projekt naváže na stávající řešení jasového analyzátoru LDA - LumiDISP, který dokáže staticky z jednoho místa v jednom omezeném poli měřit rozložení jasu na povrchu komunikace. Smyslem projektu je tedy inovovat tento analyzátor tak, aby bylo možné nasnímat v relativně krátkém čase tyto fotometrické informace v celé délce vozovky ulice event. celého města a tím přispět k hodnocení aktuálního stavu osvětlovací soustavy. Takovýto měřicí systém by mohl odhalit nevhodně osvětlené úseky (nedostatečně osvětlené nebo naopak přesvětlené) a přispět tak k bezpečnosti na komunikacích.

Označení

CK03000154

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Škoda Jan, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Baxant Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Motyčka Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav elektroenergetiky
- příjemce (01.01.2022 - 31.12.2024)

Výsledky

MOTYČKA, M.; BAXANT, P.; NOVÁK, F.; ŠKODA, J. The Measurement Uncertainty of the Imaging Luminance Measurement Devices. PROCEEDINGS of the 30th Session of the CIE. 1. Lublaň, Slovinsko, 18.9.2023: CIE - International Commission on Illumination, 2023. p. 1917-1926. ISBN: 978-3-902842-77-0.
Detail

MOTYČKA, M.; ŠKODA, J.; BAXANT, P. The Measurement Uncertainty of the Imaging Luminance Measurement Device based on the DSLR Camera. In PROCEEDINGS of the 14th European Lighting Conference LUX EUROPA 2022. 1. 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba, Czech Republic: Česká společnost pro osvětlování, z.s., 2022. p. 60-64. ISBN: 978-80-11-02269-3.
Detail