Detail projektu

Robotický systém řízený algoritmy umělé inteligence pro zpravodajské a průzkumné účely

Období řešení: 01.01.2022 — 31.12.2025

Zdroje financování

Ministerstvo vnitra ČR - Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019–2025 (IMPAKT 1) PODPROGRAMU 1 SPOLEČNÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY (BV IMP1/2VS)

- plně financující (2021-12-09 - 2025-12-31)

O projektu

Projekt se zabývá výzkumem rojového létání dronů v kooperaci s pozemními roboty. Výzkum bude prováděn v několika oblastech. Jednou z nich je zaměření na algoritmy umělé inteligence pro účely dynamické rekonfigurace roje dronů; detekování a klasifikování objektů; analýzy a vyhodnocení dat z moderních senzorů. Rovněž budou vytvářeny modely robotických systémů za účelem stanovení mezních parametrů, kritérií a účelové funkce pro danou činnost. Modely souvisejí s optimalizací trajektorií prvků navrhovaného systému. Na základě získaných znalostí, stanovených metod, nástrojů a technologií bude vytvořen demonstrátor adaptabilního roje dronů kooperujícího s pozemními roboty. Přínosem výstupu projektu bude univerzálnost jeho využití v oblastech jako např.: CBRN, nalezení osob, zpravodajské a průzkumné účely.

Klíčová slova
autonomní dron, bezpilotní letoun, CBRN, moderní senzory, umělá inteligence, letové parametry, průzkum

Označení

VJ02010036

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Marcoň Petr, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Gábrlík Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Janoušek Jiří, Ing. - spoluřešitel
Kadlec Radim, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Klouda Jan, Ing. - spoluřešitel
Kolísek Josef, Ing. - spoluřešitel
Kubant Michal, Bc. - spoluřešitel
Mikulka Jan, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pintér Marco, Bc. - spoluřešitel
Procházka Martin, Bc. - spoluřešitel
Raichl Petr, Ing. - spoluřešitel
Szabó Zoltán, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Žalud Luděk, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky
- příjemce (16.04.2021 - nezadáno)

Výsledky

JANOUŠEK, J.; SEMERÁD, J. Fusion of sensors for autonomous UAV Navigation. In PROCEEDINGS II OF THE 28TH STUDENT EEICT 2022 Selected Papers. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2022. p. 63-66. ISBN: 978-80-214-6030-0.
Detail

CIHLÁŘ, M.; RAICHL, P.; GÁBRLÍK, P.; JANOUŠEK, J.; MARCOŇ, P.; ŽALUD, L.; LÁZNA, T.; MICHENKA, K.; NOHEL, J.; ŠTEFEK, A. Simulation of Autonomous Robotic System for Intelligence and Reconnaissance Operations. In Modelling and Simulation for Autonomous Systems. Lecture Notes in Computer Science. MESAS 2022. Springer, Cham, 2023. p. 64-73. ISBN: 978-3-031-31268-7. ISSN: 0302-9743.
Detail

MARCOŇ, P.; RAICHL, P.; JANOUŠEK, J. Overview of Methods for Collision Avoidance for Unmanned Aerial Vehicles. In 2023 Photonics & Electromagnetics Research Symposium (PIERS). 2023 Photonics & Electromagnetics Research Symposium (PIERS). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2023. p. 1309-1315. ISBN: 979-8-3503-1284-3. ISSN: 2831-5804.
Detail