Detail projektu

Study of thermal properties and reduced life cycle impact of alternative hybrid eco-nanomaterials under low pressure

Období řešení: 01.03.2022 — 28.02.2025

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - LA granty

- plně financující (2022-04-28 - nezadáno)

O projektu

Currently, the vast majority of super insulating materials, the main representatives of which are vacuum insulation panels, based on the principle of using the properties of material nanostructures based on SiO2 or fibrous (nano) microstructures based on glass wool under reduced pressure. The proposed project is focused on the solution of the problem of thermal properties and reduced life cycle impact of alternative hybrid eco-nanomaterials under low pressure (mainly under vacuum).

Popis česky
V současné době je drtivá většina superizolačních materiálů, jejichž hlavními představiteli jsou vakuové izolační panely, založené na principu využití vlastností materiálových nanostruktur na bázi SiO2 nebo vláknitých (nano) mikrostruktur na bázi skleněné vlny za sníženého tlaku. Navrhovaný projekt je zaměřen na řešení problému tepelných vlastností a snížení dopadu životního cyklu alternativních hybridních eko-nanomateriálů za nízkého tlaku (zejména ve vakuu).

Klíčová slova
thermal conductivity;LCA;vacuum;heat transfer;nanomaterials;porous structure

Klíčová slova česky
součinitel tepelné vodivosti;LCA;vakuum; transport tepla; nanomateriály;pórová struktura

Označení

22-09616K

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- příjemce (15.04.2021 - nezadáno)

Výsledky

ZACH, J.; NOVÁK, V.; PETERKOVÁ, J.; BUBENÍK, J.; KOŠIR, M.; BOŽIČEK, D. Life cycle study of superinsulating materials for use in construction and other industrial areas. In 25th International Conference Building Materials. Journal of Physics: Conference Series. 2022. p. 1-8. ISSN: 1742-6596.
Detail

ZACH, J.; NOVÁK, V.; PETERKOVÁ, J.; BUBENÍK, J.; KOŠIR, M.; BOŽIČEK, D.; KREJZA, Z. The Use of Advanced Environmentally-friendly Systems in the Insulation and Reconstruction of Buildings. Buildings, 2023, vol. 13, no. 2, p. 1-15. ISSN: 2075-5309.
Detail

BOŽIČEK, D.; PETERKOVÁ, J.; ZACH, J.; KOŠIR, M. Vacuum insulation panels: An overview of research literature with an emphasis on environmental and economic studies for building applications. RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, 2024, vol. 189, no. 113849, ISSN: 1879-0690.
Detail

ZACH, J.; PETERKOVÁ, J.; ZACHOVÁ, P.; NOVÁK, V.; ZELENKA, J. Development of Core Insulators for Vacuum Insulation Panels Based on Easy Renewable Raw Sources. In Proceedings of 23rd International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2023. International multidisciplinary geoconference SGEM. STEF92 Technology, 2023. p. 26-36. ISBN: 978-619-7603-61-3. ISSN: 1314-2704.
Detail

ZACH, J.; PETERKOVÁ, J.; NOVÁK, V.; BUBENÍK, J.; KOŠIR, M.; BOŽIČEK, D. Study of the possibility of using vacuum insulation panels in building construction in comparison with conventional insulators. In 26st International Conference on Building Materials, Products and Technologies. Journal of Physics: Conference Series. 2023. p. 1-12. ISSN: 1742-6588.
Detail