Detail projektu

Hodnocení dynamických účinků působících na konstrukci pokročilými metodami matematické analýzy

Období řešení: 01.03.2021 — 28.02.2022

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)

O projektu

Podstata projektu spočívá v aplikaci Hilbert-Huangovy transformace k analýze přechodových dějů probíhajících v konstrukci železniční tratě. Součástí bude teoretický rozbor transformace, výběr nejvhodnějších postupů pro analýzu dynamických vlastností a návrh optimálního algoritmu výpočtu včetně softwarového řešení. Současně bude řešeno napojení na vybrané metody umělé inteligence. Navržený algoritmus bude ověřen na modelových signálech a optimalizován při měření in-labo a in-situ.

Označení

FAST-S-21-7401

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav železničních konstrukcí a staveb
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)

Výsledky

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; JANOŠTÍK, D.; RIMSKÝ, R.; IUNISHCHENKO, P. THE LABORATORY TESTING OF RAIL FASTENING BY INERTIAL ELECTRODYNAMIC EXCITER METHOD. Akustika, 2022, vol. 43, no. 2, p. 17-28. ISSN: 1801-9064.
Detail

SMUTNÝ, J.; JANOŠTÍK, D.; NOHÁL, V. The Comparison of Dynamic Effects Acting in the Common Crossing and Switch Unit of a Turnout. Communications, 2022, vol. 24, no. 3, p. D116 (D125 p.)ISSN: 1335-4205.
Detail

SMUTNÝ, J.; JANOŠTÍK, D.; NOHÁL, V. The use of the Hilbert Huang transformation in the testing of railway structures. Akustika, 2021, vol. 40, no. 1, p. 28-34. ISSN: 1801-9064.
Detail

SMUTNÝ, J.; JANOŠTÍK, D.: FV2023_1; Datalogger for measuring dynamic properties of transport structures. Místnost ˇUstavu železničních konstrukcí a staveb, FAST, VUT, C242. URL: ftp://147.229.162.145/Vystupy. (funkční vzorek)
Detail

SMUTNÝ, J.; JANOŠTÍK, D.; NOHÁL, V.: Sbox_manager_HH_modul; Sbox-the module for calculating the Hilbert-Huang transform. Místnosti C161, Z256. URL: ftp://147.229.19.208/Produkty/HH. (software)
Detail