Detail projektu

Přepad přes tenkostěnné přelivy s trojúhelníkovým výřezem za malých přepadových výšek

Období řešení: 01.03.2021 — 28.02.2022

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)

O projektu

Cílem projektu je popsat proudění při přepadu přes tenkostěnné přelivy s trojúhelníkovým výřezem za malých přepadových výšek na základě měření hladinových a proudových charakteristik a následně provést numerickou simulaci přepadu kalibrovaným modelem zahrnujícím jak vliv tření o stěny, tak vliv povrchového napětí, které mají na přepad za malých přepadových výšek zásadní vliv.

Označení

FAST-J-21-7329

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)
Ústav vodních staveb
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)

Výsledky

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; SVOBODA, V.; POSPÍŠILÍK, Š.; JANDORA, J.; PAŘÍLEK, L.; GJUNSBURGS, B.; RADKOVSKÝ, K.; BULGUROVSKÁ, M. LONG-TIME CONTINUOUS MONITORING OF THE EARTH DAM KAROLINKA BY EIS METHOD. EUREKA 2021. EUREKA. neuv. Brno: VUTIUM, Brno University of Technology, 2021. p. 10-13. ISBN: 978-80-214-5664-8. ISSN: 2464-4595.
Detail

PAŘÍLKOVÁ, J.; ZACHOVAL, Z.; POSPÍŠILÍK, Š.; MŰNSTEROVÁ, Z.; GJUNSBURGS, B.; PAŘÍLEK, L.; MIKULKA, J.; DUŠEK, J.; ŠEVČÍK, R. ŽABČICE CHERRY ORCHARD – FREQUENCY ANALYSIS OF THE SOIL. EUREKA 2021. EUREKA. neuv. Brno: VUTIUM Brno University of Technology, 2021. p. 41-45. ISBN: 978-80-214-5664-8. ISSN: 2464-4595.
Detail

POSPÍŠILÍK, Š.; ZACHOVAL, Z. Discharge coefficient, effective head and limit head in the Kindsvater-Shen formula for small discharges measured by thin-plate weirs with a triangular notch. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2023, vol. 71, no. 1, p. 35-48. ISSN: 1338-4333.
Detail

POSPÍŠILÍK, Š. ANALÝZA ROZSAHU PROZKOUMANOSTI PŘEPADU PŘES TENKOSTĚNNÉ PŘELIVY S TROJÚHELNÍKOVÝM VÝŘEZEM. JUNIORSTAV 2022. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2022. s. 468-474. ISBN: ISBN 978-80-86433-76.
Detail

POSPÍŠILÍK, Š.; ZACHOVAL, Z. Přepad přes tenkostěnné přelivy s trojúhelníkovým výřezem za malých přepadových výšek. Brno: LVV, ÚVST, FAST, VUT v Brně, 2022. s. 0-72.
Detail