Detail projektu

Vývoj specifické technologie výroby polymerních výměníků

Období řešení: 01.06.2021 — 31.05.2023

Zdroje financování

Evropská unie - OP PIK - Aplikace

- plně financující (2021-06-23 - 2023-05-31)

O projektu

Cílem projektu je vývoj ověřené technologie výroby spolehlivých tepelných výměníků s teplosměnnou plochou z dutých polymerních vláken. Půjde o novou technologii využívající kompletně termoplastické materiály - stejné pro kapiláry i příruby. Snahou bude eliminovat nedostatky technologie využívající lepení jednotlivých teplosměnných vrstev do bloků a jejich následného zalepování do přírub. Proces lepení byl používán v předchozích postupech výroby a tvořil nejslabší článek výrobku. V nově navrhovaném postupu výroby je lepení nahrazeno vibračním a laserovým svařováním termoplastů.

Klíčová slova
tepelné výměníky, polymerní vlákna, termoplastické materiály

Označení

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024342

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Laboratoř přenosu tepla a proudění
- příjemce (09.12.2020 - nezadáno)

Výsledky

RAUDENSKÝ, M.; VESELÝ, T.; HORÁK, Z.; HUBATKA, P.; HERALT, A.: Technologie výroby tepelného výměníku; Technologie výroby tepelného výměníku s dutými polymerním vlákny. FSI VUT v Brně, Laboratoř přenosu tepla a proudění, Technická 2896/2, 616069 Brno. (ověřená technologie)
Detail

RAUDENSKÝ, M.; VESELÝ, T.; HORÁK, Z.; HERALT, A.; HUBATKA, P.: Funkční vzorek – Tepelný výměník s dutými polymerními vlákny; Svařovaný polymerní teplený výměník. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního unženýrství, Laboratoř přenosu tepla a proudění, Technická 2896/2, 61669 Brno. URL: http://www.hortech.cz/cz/index.php. (funkční vzorek)
Detail