Detail projektu

Vývoj specifické technologie výroby polymerních výměníků

Období řešení: 01.06.2021 — 31.05.2023

O projektu

Cílem projektu je vývoj ověřené technologie výroby spolehlivých tepelných výměníků s teplosměnnou plochou z dutých polymerních vláken. Půjde o novou technologii využívající kompletně termoplastické materiály - stejné pro kapiláry i příruby. Snahou bude eliminovat nedostatky technologie využívající lepení jednotlivých teplosměnných vrstev do bloků a jejich následného zalepování do přírub. Proces lepení byl používán v předchozích postupech výroby a tvořil nejslabší článek výrobku. V nově navrhovaném postupu výroby je lepení nahrazeno vibračním a laserovým svařováním termoplastů.

Klíčová slova
tepelné výměníky, polymerní vlákna, termoplastické materiály

Označení

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024342

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Laboratoř přenosu tepla a proudění
- příjemce (09.12.2020 - nezadáno)

Zdroje financování

Evropská unie - OP PIK - Aplikace

- plně financující (2021-06-23 - 2023-05-31)