Detail projektu

Stanovení obvyklé ceny u finančních transakcí náhledem principu tržního odstupu

Období řešení: 01.06.2021 — 31.12.2023

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 5. veřejná soutěž - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

- plně financující (2021-06-01 - 2023-12-31)

O projektu

Projekt se zabývá problematikou stanovení obvyklé (tržní) ceny u finančních transakcí v reflexi standardů OECD.

Popis anglicky
The project deals with the issue of setting of market price for financial transactions taking account of the OECD standards.

Klíčová slova
finanční transakce, OECD, princip tržního odstupu

Klíčová slova anglicky
financial transactions, OECD, arm´s length principle

Označení

TL05000328

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav financí
- příjemce (12.10.2020 - nezadáno)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
- spolupříjemce (01.06.2021 - 31.12.2023)

Výsledky

Solilová, V., Režňáková, M., Karas, M., Ištok, M. Přístupy stanovení převodních cen u fi nančních transakcí a jejich využití v podmínkách České republiky. Praha: Komora daňových poradců ČR., 2022. s. 29-41.
Detail

SOLILOVÁ, V.; IŠTOK, M. Úverový rating a transferové oceňovanie. Bratislava: Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2023. s. 5-18.
Detail

IŠTOK, M.; SOLILOVÁ, V.; BRYCHTA, K. Challenges in transfer pricing: A concept of safe harbours for financial transactions. Financial Internet Quaterly, 2022, vol. 18, no. 4, p. 23-34. ISSN: 2719-3454.
Detail

BRYCHTA, K. Stanovení převodních cen v oblasti vnitropodnikových finančních transakcí z pohledu znalce. Praha: KDP ČR, 2022. s. 41-46.
Detail

BRYCHTA, K.; SOLILOVÁ, V.; SVIRÁK, P.; IŠTOK, M. Stanovení převodní ceny u finančních transakcí - část II. Brno: KDP ČR, 2022. s. 30-35.
Detail

SOLILOVÁ, V.; IŠTOK, M. Stanovení převodní ceny u finančních transakcí - část III. Brno: KDP ČR, 2022. s. 40-47.
Detail

SOLILOVÁ, V.; IŠTOK, M. Stanovení převodní ceny u finančních transakcí, část IV. - významné aspekty týkající se aplikace principu tržního odstupu u cash-poolingových struktur. Brno: KDP ČR, 2022. s. 36-43.
Detail

BRYCHTA, K.; DE ABREU, M.; HUDENKO, J.; SANTOS, L.; DO VALLE POUBEL, L. The Concept of Associated Persons as a Key and Potentially Problematic Aspect in Transfer Pricing. Financial Internet Quaterly, 2023, vol. 19, no. 1, p. 21-33. ISSN: 2719-3454.
Detail

BRYCHTA, K.; SVIRÁK, P.; SOLILOVÁ, V.; IŠTOK, M. Stanovení převodní ceny u finančních transakcí - část I. Praha: Komora daňových poradců ČR, 2021. s. 36-41.
Detail

KALOVÁ, D. Conceptual framework for determining the transfer price of loans. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 2023, vol. 13, no. 1, p. 140-145. ISSN: 2464-6733.
Detail

KARAS, M.; REŽŇÁKOVÁ, M. A novel approach to estimating the debt capacity of European SMEs. Equilibrium, 2023, vol. 18, no. 2, p. 551-581. ISSN: 1689-765X.
Detail

KALOVÁ, D. Aspekty stanovení převodní ceny u finančních transakcí. ACTA STING, 2023, roč. 2023, č. 1, s. 6-22. ISSN: 1805-6873.
Detail

IŠTOK, M. Transferové oceňovanie úverov a pôžičiek v Českej a Slovenskej republike. Brno: VUTIUM, 2023. 238 s. ISBN: 978-80-214-6147-5.
Detail

IŠTOK, M.; SOLILOVÁ, V.; BRYCHTA, K. Transferové oceňovanie úverov v Slovenskej a Českej republike. Bratislava: Slovenská komora daňových poradcov, 2023. s. 4-13.
Detail

BRYCHTA, K.; SOLILOVÁ, V.; IŠTOK, M.; MORAVEC, L.; REŽŇÁKOVÁ, M.; KARAS, M.; HOMOLA, D. SOUHRNNÁ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA - Stanovení obvyklé ceny u finančních transakcí náhledem principu tržního odstupu (TL05000328). Brno: 2023. s. 1-123.
Detail

MORAVEC, L.; BRYCHTA, K.; IŠTOK, M.; SOLILOVÁ, V.; HOMOLA, D.: "Daňové ráje" 2023 - tentokrát s podtitulem Stanovení obvyklé ceny u finančních transakcí. Praha (16.05.2023)
Detail

BRYCHTA, K.; SOLILOVÁ, V.; IŠTOK, M.: Seminář k judikatuře pro převodní ceny. Praha (04.10.2022)
Detail

MORAVEC, L.; BRYCHTA, K.; IŠTOK, M.; SOLILOVÁ, V.; REŽŇÁKOVÁ, M.; KARAS, M.: "Daňové ráje" 2022 - tentokrát s podtitulem Stanovení obvyklé ceny u finančních transakcí. on-line (MS TEAMS) (17.05.2022)
Detail