Detail projektu

Nanoradar pro autonomní jízdu nákladních vozů a jeho industrializace 4.0

Období řešení: 01.01.2021 — 31.12.2023

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 3. veřejná soutěž - Program průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, PODPROGRAM 1 – TECHNOLOGIČTÍ LÍDŘI

- částečně financující (2021-01-01 - 2023-12-31)

O projektu

Cílem projektu je vyzkoumat a vyvinout inovativní nanoradarový senzor pro autonomní jízdu nákladních vozů. Výzkum a vývoj obsáhne oblasti radarové technologie, mechanického návrhu, HW a SW aspektů, automatizace a řízení, strojového učení, zpracování signálu, validace a testování. Součástí vývoje radaru bude zároveň výzkum a vývoj dvou funkcí autonomní jízdy, jež budou využívány pro demonstrace technologie směrem k zákazníkům. Radar bude vyvinut na základě principů Industry 4.0, to znamená že bude vyvinuto digitální dvojče tohoto produktu sloužící k virtuálnímu vývoji výrobní linky a virtuální adaptaci výrobního procesu. Digitální dvojče zároveň umožní zefektivnění zákaznických modifikací senzoru dle požadavků odběratelů a tedy zkrácení a zlevnění implementačního procesu.

Popis anglicky
The aim of the project is to research and develop an innovative nanoradar sensor for autonomous driving of trucks. The research and development will encompass respective fields in radar technology, mechanical design, HW and SW aspects, automation and control, machine learning, signal processing, validation and testing. Part of the radar development will contain research and development of two autonomous driving functions, which will be used for customer demonstration purposes. The radar itself will be designed considering the Industry 4.0 principles. A digital twin of the product, serving the virtual design of the manufacturing plant and a virtual adaptation of associated manufacturing processes, will be developed. The digital twin will allow for efficiency improvements in product customization, leading to time and cost savings throughout the implementation process.

Klíčová slova
autonomní jízda, automobilový průmysl, digitální dvojče, nanoradar, software, hardware, asistenční funkce, nákladní vůz, testování, validace

Klíčová slova anglicky
autonomous driving, automotive industry, digital twin, nanoradar, software, hardware, assistant systems, truck, testing, validation

Označení

FW03010614

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav počítačové grafiky a multimédií
- spolupříjemce (18.06.2020 - 31.12.2023)
Valeo Autoklimatizace k.s.
- příjemce (18.06.2020 - 31.12.2023)