Detail projektu

Algoritmizace a příprava pro tvorbu mapy chladu města Brna

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2021

O projektu

Navrhovaný výzkum ma za cíl sestavit algoritmus pro usnadnění výpočtu potřeb chladu pro objekty města Brna. Součástí algoritmizace je využití aplikace "3D budovy na území města Brna"

Označení

FAST-J-20-6255

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Doležal Jan, Ing. - hlavní řešitel
Formánek Marian, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav technických zařízení budov
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)