Detail projektu

Architektura systému pro zabezpečený real-time monitoring energetických soustav

Období řešení: 01.08.2019 — 30.06.2021

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Národní centra kompetence 1

- plně financující (2019-06-30 - 2021-06-30)

O projektu

Projekt se věnuje oblasti real-time monitorovacích systémů pro provozovatele přenosových soustav a jejich spolupráci. Tyto systémy jsou doposud vyvíjeny jako jednotlivá řešení bez standardizované architektury a bez přesného stanovení požadavků na dostupnost, spolehlivost a kyberbezpečnost. Na rozdíl od klasických informačních systémů běžících výlučně nad IP sítí se v nich používají průmyslové real-time protokoly, jako je např. ICCP-TASE.2, a doposud pro ně neexistuje žádná ucelená metodika či postup pro ověření spolehlivostních charakteristik a kyberbezpečnosti, přestože jsou již v praxi nasazovány ve velkém měřítku a v klíčových kritických infrastrukturách, jako jsou přenosové soustavy elektřiny. Projekt se skládá ze dvou části: 1) Architektura systému pro monitoring přenosových soustav s hlavním zaměřením na modul pro real-time komunikaci s přijímáním a zpracováním velkých dat a spolehlivostní a kyberbezpečnostní charakteristiky komunikace v rámci systémů používaných v energetických prostředích vč. propojení na SCADA. 2) Návrh a realizace testovacího generátoru určeného pro specifické komunikační protokoly pro energetiku.

Klíčová slova
SCADA, ICCP-TASE.2, IEC 60870 -5-101

Označení

TN01000077/04

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (01.08.2019 - 30.06.2021)

Výsledky

PITNER, T.; SLAVÍČEK, K.; RANDÁK, M.; GROLIG, L.; MBAREK, B.; ČÍKA, P.; ŠTŮSEK, M.; ILGNER, P.; SIKORA, M.; HAVELKA, P.; BEDNÁŘ, M.; POSPÍŠIL, Z.: TASE-2-IEC 101-interface; Implementace komunikačních rozhraní v monitorovacích systémech přenosových soustav. Servery Ústavu telekomunikací, FEKT VUT v Brně, Masarykovy univerzity a společnosti Unicorn Systems, a.s.. URL: https://www.utko.fekt.vut.cz/architektura-systemu-pro-zabezpeceny-real-time-monitoring-energetickych-soustav. (software)
Detail

ČÍKA, P.; ŠTŮSEK, M.; ILGNER, P.; SIKORA, M.; PITNER, T.; SLAVÍČEK, K.; RANDÁK, M.; MBAREK, B.; GROLIG, L.; HAVELKA, P.; BEDNÁŘ, M.; POSPÍŠIL, Z.: TASE-2-IEC 101-generator; Software pro generování datového provozu pro monitorovací a řídicí systémy TSO na protokolech ICCP-TASE.2 a IEC 60870-5-101. Servery Ústavu telekomunikací, FEKT VUT v Brně, Masarykovy univerzity a společnosti Unicorn Systems, a.s.. URL: https://www.utko.fekt.vut.cz/architektura-systemu-pro-zabezpeceny-real-time-monitoring-energetickych-soustav. (software)
Detail