Detail projektu

Zařízení pro vzdálené odečty fyzikálních veličin implementující režimy snížené spotřeby s využitím technologie Narrowband IoT v sítích SmartGrid

Období řešení: 01.03.2019 — 28.02.2020

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

O projektu

Předkládaný projekt cílí na realizaci nízkovýkonového zařízení, sloužícího k příjmu a odesílání dat z měření fyzikálních veličin z koncových zařízení s využitím komunikační technologie Narrowband IoT. Základem budou kyber-fyzikální systémy složené ze softwaru, senzorů a komunikačních technologií. Cíle projektu vychází z aktuálních potřeb trhu a progresivního vývoje oblasti inteligentních sítí (SmartGrid). Projekt navazuje na předchozí, úspěšně dokončené, juniorské mezifakultní projekty FAST/FEKT-J-16-3344 a FAST/FEKT-J-18-5365.

Označení

FAST/FEKT-J-19-5801

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav telekomunikací
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta stavební
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Výsledky

MAŠEK, P.; ŠTŮSEK, M.; ZEMAN, K.; MOŽNÝ, R.; OMETOV, A.; HOŠEK, J. A Perspective on Wireless M-Bus for Smart Electricity Grids. In 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2019). Budapest, Hungary: 2019. p. 730-735. ISBN: 978-1-7281-1864-2.
Detail

ŠTŮSEK, M.; ZEMAN, K.; MAŠEK, P.; ŠEDOVÁ, J.; HOŠEK, J. IoT Protocols for Low-power Massive IoT: A Communication Perspective. In 2019 11th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Ireland, Dublin: 2019. p. 1-7. ISBN: 978-1-7281-5763-4.
Detail

NOVÁK, L. STATISTICAL AND SENSITIVITY ANALYSIS USING POLYNOMIAL CHAOS EXPANSION. In Proceedings of Juniorstav 2018. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. p. 234-239. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

MOŽNÝ, R.; MAŠEK, P.; ŠTŮSEK, M.; ZEMAN, K.; OMETOV, A.; HOŠEK, J. On the Performance of Narrow-band Internet of Things (NB-IoT) for Delay-tolerant Services. In 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2019). Budapest, Hungary: 2019. p. 637-642. ISBN: 978-1-7281-1864-2.
Detail

FUJDIAK, R.; MIKHAYLOV, K.; ŠTŮSEK, M.; MAŠEK, P.; AHMED, I.; MALINA, L.; PARAMBAGE, P.; VOZŇÁK, M.; MLÝNEK, P.; POUTTU, A. Book on LPWAN Technologies for IoT and M2M Applications: Security in Low Power Wide Area Networks: State-of-the-Art and Development towards the 5G. In LPWAN Technologies for IoT and M2M Applications. 1st Edition. Academic Press, 2020. p. 1-25. ISBN: 978-0-1281-8880-4.
Detail

POLUEKTOV, D.; POLOVOV, M.; KHARIN, P.; ŠTŮSEK, M.; ZEMAN, K.; MAŠEK, P.; GUDKOVA, I.; HOŠEK, J.; SAMUYLOV, K. On the Performance of LoRaWAN in Smart City: End-Device Design and Communication Coverage. In In Proceedings: Distributed Computer and Communication Networks: DCCN 2019. Springer, 2019. p. 15-29. ISBN: 9783030366131.
Detail

MAŠEK, P.; ŠTŮSEK, M.; ZEMAN, K.; DRÁPELA, R.; OMETOV, A.; HOŠEK, J. Implementation of 3GPP LTE Cat-M1 Technology in NS-3: System Simulation and Performance. In 2019 11th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Ireland, Dublin: 2019. p. 1-7. ISBN: 978-1-7281-5763-4.
Detail

FUJDIAK, R.; MAŠEK, P.; HANÁK, P.; ŠTŮSEK, M.; KRAJSA, O.; POKORNÝ, J.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.: G-KB-2018-1; Prototyp NB-IoT senzoru pro kontrolu katodické ochrany plynovodu v katodických stanicích. SE5-118. (prototyp)
Detail

FUJDIAK, R.; MAŠEK, P.; HANÁK, P.; ŠTŮSEK, M.; KRAJSA, O.; POKORNÝ, J.; MLÝNEK, P.; MIŠUREC, J.: G-KS-2018-1; Prototyp NB-IoT senzoru pro kontrolu katodické ochrany plynovodu u kontrolních bodů. SE5-118. (prototyp)
Detail