Detail projektu

Analýza dynamické odezvy konstrukce železniční tratě metodou afinních časově frekvenčních transformací

Období řešení: 01.03.2019 — 28.02.2020

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

O projektu

Podstata projektu spočívá ve využití vybraných afinních časově frekvenčních postupů k analýze nestacionárních a transientních signálů probíhajících v konstrukci železniční tratě. Součástí projektu bude teoretický rozbor, výběr nejvhodnější transformace pro analýzu dynamických vlastností a návrh optimálního algoritmu výpočtu včetně softwarového řešení. Navržený algoritmus a vytvořené programové vybavení bude ověřeno na modelových signálech a optimalizováno při měření in-labo a in-situ.

Označení

FAST-S-19-5797

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav železničních konstrukcí a staveb
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Výsledky

SMUTNÝ, J.; JANOŠTÍK, D.; NOHÁL, V.; PAZDERA, L. The analysis of dynamic effects in the frog part of railway switches. In EXPERIMENTAL STRESS ANALYSIS. 1. Brno: Czech Society for Mechanics, 2019. p. 482-487. ISBN: 978-80-214-5753-9.
Detail

SMUTNÝ, J.; JANOŠTÍK, D.; PAZDERA, L.; NOHÁL, V. THE USE OF UNTERBERGER TRANSFORMATION ON ANALYSIS OF DYNAMIC PARAMETERS OF RAIL FASTENINGS. Akustika, 2020, vol. 35, no. 1, p. 33-40. ISSN: 1801-9064.
Detail

JANOŠTÍK, D. THE DATALOGGER S-BOX AND ITS USE IN MONITORING RAILWAY SWITCHES. In Juniorstav 2020, 22. ODBORNÁ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA. 1. Brno: ECON publishing, s.r.o., Pod Nemocnicí 590/23, 625 00 Brno, 2020. s. 229-237. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; JANOŠTÍK, D.; NOHÁL, V. The monitoring of railway structures using autonomous datalogger. Akustika, 2019, vol. 33, no. 2, p. 81-93. ISSN: 1801-9064.
Detail