Detail projektu

Studium trvanlivosti a posouzení vlivu degradace kompozitních materiálů v agresivních prostředích

Období řešení: 01.03.2019 — 28.02.2020

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

O projektu

Projekt je orientován na studium trvanlivosti a posouzení vlivu účinku agresivních prostředí na fyzikálně mechanické vlastnosti kompozitních materiálů na rozdílné surovinové bázi. Podstatou laboratorních zkoušek vzorků kompozitů budou jednak vizuální, nedestruktivní a zároveň i destruktivní analytické metody prováděné v prostorách Centra AdMaS. Snahou bude popsat účinek agresivních prostředí na změnu jednotlivých fyzikálně mechanických vlastností materiálů a případně navrhnout způsob jak tomuto negativnímu vlivu předejít.

Označení

FAST-S-19-5782

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Výsledky

HÁJKOVÁ, I.; GAZDIČ, D. Alternative Design Options for Preparing Beta Gypsum-based Gypsum Premix. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publication, 2019. p. 221-225. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1662-9779.
Detail

HÁJKOVÁ, I.; GAZDIČ, D. Optimizing Composition of Gypsum Mixture for Preparation and Testing of Partition Blocks. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. p. 88-92. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
Detail

HERMANN, R.; FIGALA, P.; DOHNÁLEK, P.; DROCHYTKA, R. Vliv druhotných surovin na vlastnosti vyvíjené chemicky odolné stříkané směsi. Materiály pro stavbu, 2019, roč. 2019, č. 9, s. 34-39. ISSN: 1213-0311.
Detail

HERMANN, R.; HODUL, J.; KEPRDOVÁ, Š. Effect of Specimen Geometry on Selected Physical and Mechanical Properties of Epoxy-based Building Materials. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings III. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2020. p. 24-31. ISBN: 9783035736533. ISSN: 1013-9826.
Detail

HERMANN, R. POLYMERNÍ SPRÁVKOVÁ MALTA NA VLHKÉ PODKLADY. In JUNIORSTAV 2020 22. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí PROCEEDINGS Sborník Příspěvků. 1. 2020. s. 678-682. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail

DUFKA, A.; MELICHAR, J.; MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. The Development of Composites Based on Alkali-Activated Matrices Resistant to Extreme Temperatures. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2022. p. 109-116. ISSN: 1662-9779.
Detail

MAJEROVÁ, J.; DROCHYTKA, R. Possibilities of Utilization of Waste Materials in Production of Electrically Conductive Composites on Silicate Basis. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction VI. Solid State Phenomena. Švýcarsko: Trans Tech Publications Ltd., 2021. p. 171-176. ISBN: 978-3-0357-1728-0. ISSN: 1012-0394.
Detail

DUFKA, A.; KEPRDOVÁ, Š.; MELICHAR, T. Effect of Crystallization Additives on Long Term Durability of Cement Composites in Aggressive Environments. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction VI. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans tech publications Ltd, 2021. p. 89-96. ISBN: 978-3-0357-1728-0. ISSN: 1012-0394.
Detail

SKLENÁŘOVÁ, D.; DIEDERICHS, U.; KEPRDOVÁ, Š.; HÁJKOVÁ, I. Material Corrosion of Tunnel Fire Protection Boards. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction VI. Solid State Phenomena. Švýcarsko: Trans Tech Publications Ltd., 2021. p. 177-183. ISBN: 978-3-0357-1728-0. ISSN: 1662-9779.
Detail

DIEDERICHS, U.; JÄNTSCH, S.; SKLENÁŘOVÁ, D. Thermo-Mechanical Behavior of fire Protection Boards. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction VII. Solid State Phenomena. Švýcarsko: Trans Tech Publications Ltd., 2021. p. 209-214. ISBN: 9783035738704. ISSN: 1662-9779.
Detail

MAJEROVÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; KEPRDOVÁ, Š. Evaluation of Aggressive Chemicals Effect on CIPP Liners. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings III. Key Engineering Materials (print). Michaela Kostelecká. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2020. p. 92-97. ISBN: 9783035736533. ISSN: 1013-9826.
Detail