Detail projektu

Výzkum a vývoj monitoringu imobilních osob upoutaných na lůžko z hlediska rizik proleženin - dekubitů

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2021

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO

- plně financující (2019-07-31 - 2021-12-31)

O projektu

Primárním cílem projektu “ Výzkum a vývoj monitoringu imobilních osob upoutaných na lůžko z hlediska rizik proleženin - dekubitů“ jehož výstupem budou informace pro optimalizaci péče o tyto osoby, je jednoduchým, přehledným, spolehlivým a uživatelsky komfortním způsobem monitorovat stav dlouhodobě ležících osob, pacientů a seniorů upoutaných na lůžko z hlediska rizika dekubitů a poskytnout ošetřujícímu personálu (odborníkům i laikům) informace pro poskytování správné péče (správné a včasné polohování, převlečení pacienta, povlečení postele, výměna inkontinenčních prostředků, pitný režim a výživa. Součástí navrhovaného řešení je antidekubitní podložka (matrace) s implementovaným systémem monitoringu základních fyzikálních veličin ovlivňujících negativně rizika dekubitů

Klíčová slova
dekubity; antidekubiční podložky; monitoring; imobilní pacienti;

Označení

FV40196

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Bradáč Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Baštán Ondřej, Ing. - spoluřešitel
Benešl Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Čech Ondřej, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Fiedler Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Chladil Ladislav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kaczmarczyk Václav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Mihálik Ondrej, Ing. - spoluřešitel
Michalík David, Ing. - spoluřešitel
Streit Jakub, Ing. - spoluřešitel
Sýkora Tomáš, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Kybernetika pro materiálové vědy
- příjemce (18.10.2018 - nezadáno)
Ústav automatizace a měřicí techniky
- spolupříjemce (01.01.2019 - 31.12.2021)
Ústav elektrotechnologie
- spolupříjemce (01.01.2019 - 31.12.2021)

Výsledky

HUSÁK, M.; KACZMARCZYK, V.; BAŠTÁN, O.; BENEŠL, T. Application of body posture recognition algorithm in IoT smart mattress. In Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics WZEE 2021. Polsko: Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics WZEE 2021, 2021. p. 52-55. ISBN: 978-1-6654-2164-5.
Detail

DVORSKÝ, P.; FIEDLER, P. Increasing resilience of an embedded design. In Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics WZEE 2021. Polsko: Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics WZEE 2021, 2021. p. 42-45. ISBN: 978-1-6654-2164-5.
Detail

BENEŠL, T.; KACZMARCZYK, V.; SÝKORA, T.; ARM, J.; DVORSKÝ, P.; HUSÁK, M.; MARCOŇ, P.; BRADÁČ, Z. Asset Administration Shell-manufacturing processes energy optimization. In 17th IFAC INTERNATIONAL CONFERENCE on PROGRAMMABLE DEVICES and EMBEDDED SYSTEMS - PDeS 2022. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). AMSTERDAM: ELSEVIER, 2022. p. 334-339. ISSN: 2405-8963.
Detail

JIRGL, M.; FIEDLER, P.; BRADÁČ, Z. Human Driver Performance Assessment based on HiLCPS Concept. In Proceedings on 17th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems (PDES). IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Elsevier, 2022. p. 345-350. ISSN: 2405-8963.
Detail

BRADÁČ, Z.; BAŠTÁN, O.; ARM, J.; KACZMARCZYK, V.; HUSÁK, M.; CHLADIL, L.; ČECH, O.: FV40196-FV; Funkční vzorek antidekubitni podložky – matrace, včetně monitoringu základních parametrů a jejich vizualizace. VUT v Brně. URL: http://www.vutbr.cz. (funkční vzorek)
Detail

BRADÁČ, Z.; KACZMARCZYK, V.; BAŠTÁN, O.; ARM, J.; HUSÁK, M.; ČECH, O.; CHLADIL, L.: FV40196-SW; SW informačního systému na monitoring matrace. VITAPUR s.r.o.. URL: https://www.vitapur.cz/. (software)
Detail