Detail projektu

Hloubková hardwarová detekce síťového provozu pasivních optických sítí nové generace v kritických infrastrukturách

Období řešení: 01.07.2019 — 26.12.2022

Zdroje financování

Ministerstvo vnitra ČR - Program bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015-2022 (BV III/1-VS)

- plně financující (2019-07-01 - 2023-06-29)

O projektu

Opomíjenou součástí kritických infrastruktur jsou dnes výrazně se rozvíjející pasivní optické sítě typu XG-PON, které postupně dle obchodních analýz nahrazují GPON sítě. Cíl projektu je směřován na výzkum, návrh a vývoj aktivního síťového FPGA prvku, který umožní hloubkovou detekci přenášených struktur dat v optické přístupové a distribuční síti XG-PON pro rychlosti 10G 40G na přenosovém protokolu XG-PON a vývoj API rozhraní pro tento aktivní síťový prvek s napojením na automatický report.

Popis anglicky
A neglected component of critical infrastructures nowaday is the rapidly evolving passive optical network of the XG-PON type, which gradually, according to business analyzes, replaces GPON networks. The goal of the project is to research, design and develop an active FPGA network device that allows deep detection of transmitted data structures in the XG-PON network for 10G 40G speeds on the XG-PON transmission protocol and an API interface for automatic reports.

Klíčová slova
Analýza útoků; XG-PON; síťová infrastruktura; optické sítě; zabezpečení; kybernetická bezpečnost

Klíčová slova anglicky
Attack analysis; XG-PON; network infrastructure; optical networks; security; cyber security

Označení

VI201922135

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (26.09.2018 - nezadáno)

Výsledky

OUJEZSKÝ, V.; TOMAŠOV, A.; HOLÍK, M.; ŠKORPIL, V.; HORVÁTH, T.; JURČÍK, M. GPON Traffic Analysis with TensorFlow. In 2020 43rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Milan, Italy: IEEE, 2020. p. 69-72. ISBN: 978-1-7281-6376-5.
Detail

HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; TOMAŠOV, A.; DEJDAR, P.; OUJEZSKÝ, V.; VALACH, S. Transmission convergence layer analysis of passive optical networks with a novel FPGA card. In Proc. SPIE 12723, Seventeenth Conference on Education and Training in Optics and Photonics: ETOP 2023. Proceedings of SPIE. SPIE, 2023. p. 146-148. ISSN: 0277-786X.
Detail

HOLÍK, M.; HORVÁTH, T.; OUJEZSKÝ, V.; MÜNSTER, P.; TOMAŠOV, A.; VALACH, S. MongoDB Database as Storage for GPON Frames. SENSORS, 2020, vol. 20, no. 21, p. 1-13. ISSN: 1424-8220.
Detail

BOŠEĽA, J. et al. Design and Implementation of Network Collector. Proceedings I of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 189-191. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

TOMAŠOV, A.; HOLÍK, M.; OUJEZSKÝ, V.; HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P. GPON PLOAMd Message Analysis Using Supervised Neural Networks. Applied Sciences - Basel, 2020, vol. 10, no. 22, p. 1-12. ISSN: 2076-3417.
Detail

ŠKORPIL, V.; OUJEZSKÝ, V.; TULEJA, M. Testing of Python Models of Parallelized Genetic Algorithms. In Proceedings of the 43 rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Milan, Italy: IEEE, 2020. p. 235-238. ISBN: 978-1-7281-6376-5.
Detail

ŠKORPIL, V.; OUJEZSKÝ, V.; TULEJA, M. Hardware Utilization of Models of Genetic Algorithms. In 2020 12 the International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Online: IEEE, 2020. p. 1-5. ISBN: 978-1-7281-9281-9.
Detail

ŠŤASTNÝ, J.; ŠKORPIL, V.; BALOGH, Z.; KLEIN, R. Job Shop Scheduling Problem Optimization by Means of Graph-Based Algorithm. Applied Sciences - Basel, 2021, vol. 11, no. 4, p. 1-16. ISSN: 2076-3417.
Detail

ŠIFTA, R.; LÁTAL, M.; MÜNSTER, P.; HORVÁTH, T. POL-MUX System for Noncoherent Optical Networks. Applied Sciences - Basel, 2021, vol. 11, no. 12, p. 1-17. ISSN: 2076-3417.
Detail

TOMAŠOV, A. GPON ATTACKS AND ERRORS CLASSIFICATION. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2021. p. 332-336.
Detail

TOMAŠOV, A.; HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; HOLÍK, M.; OUJEZSKÝ, V. FPGA xPON Traffic Analysis. In 2021 44th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Virtual Conference: IEEE, 2021. p. 58-61. ISBN: 978-1-6654-2933-7.
Detail

ŠKORPIL, V.; OUJEZSKÝ, V. Parallel Genetic Algorithms' Implementation Using a Scalable Concurrent Operation in Python. SENSORS, 2022, vol. 22, no. 6, p. 1-19. ISSN: 1424-8220.
Detail

OUJEZSKÝ, V.; HORVÁTH, T.; HOLÍK, M. Security Incident Response Automation for xPON Networks. Journal of Communications Software and Systems, 2022, vol. 18, no. 2, p. 144-152. ISSN: 1845-6421.
Detail

MÜNSTER, P.; HORVÁTH, T.; DEJDAR, P.; SKAJLO, E. Remote Pumping in Point to Multi-point Networks. Journal of Communications Software and Systems, 2022, vol. 18, no. 1, p. 54-62. ISSN: 1845-6421.
Detail

HORVÁTH, T.; TOMAŠOV, A.; MÜNSTER, P.; DEJDAR, P.; OUJEZSKÝ, V. Unsupervised Anomaly Detection Using Bidirectional GRU Autoencoder Neural Network for PLOAM Message Sequence Analysis in GPON. In 2022 International Conference on Electrical, Computer, Communications and Mechatronics Engineering (ICECCME 2022). Malé, Maldives: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2022. p. 1-5. ISBN: 978-1-6654-7095-7.
Detail

JURČÍK, M.; OUJEZSKÝ, V.; HORVÁTH, T.; ŠKORPIL, V. XGPON Parser. Brno: 2022.
Detail

HOLÍK, M.; HORVÁTH, T.; OUJEZSKÝ, V.; MÜNSTER, P.; VAIS, Z. Storage for Traffic from xPON Networks. In 2020 43rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Milan, Italy: IEEE, 2020. p. 77-80. ISBN: 978-1-7281-6376-5.
Detail

OUJEZSKÝ, V.; TOMAŠOV, A.; HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; ŠKORPIL, V.; HOLÍK, M. Software manuál - Komunikační jednotka API se systémy KI. Brno: 2023.
Detail

OUJEZSKÝ, V.; TOMAŠOV, A.; HOLÍK, M.; HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; ŠKORPIL, V.: SIRAP; Komunikační jednotka API se systémy KI. SC5.035, Technická 12, Brno, 616 00. URL: https://nsr.utko.feec.vutbr.cz/VI201922135.php. (software)
Detail

HOLÍK, M.; TOMAŠOV, A.; OUJEZSKÝ, V.; HORVÁTH, T.; ŠKORPIL, V.: Databázový systém XG-PON; Databázový systém XG-PON s API. SC5.035, Technická 12, Brno, 616 00. URL: https://nsr.utko.feec.vutbr.cz/VI201922135.php. (software)
Detail

JURČÍK, M.; OUJEZSKÝ, V.; HORVÁTH, T.; ŠKORPIL, V.; HOLÍK, M.: XGPON Parser; XGPON Parser. SC5.035, Technická 12, Brno, 616 00. URL: https://nsr.utko.feec.vutbr.cz/VI201922135.php. (software)
Detail