Detail projektu

Tepelné výměníky s dutými polymerními vlákny pro automobilový průmysl

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2022

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- plně financující (2019-01-01 - 2019-01-31)

O projektu

Výrobek vyvíjený v tomto projektu není dostupný na světovém trhu. Přitom jeho komerční potenciál je obrovský - přiložený marketingový průzkum hovoří o prodeji 33 milionu kusů chladičů v Evropě to představuje trh v objemu 16,6 mld. Kč. Použití dutých polymerních vláken pro teplosměnné plochy ukázalo cestu ke zvýšení intenzity přenosu tepla a potenciál pro nový výrobek. Takto koncipovaný chladič bude mít při stejném výkonu poloviční hmotnost než nejmodernější chladiče kovové. Tři průmysloví účastníci projektu vstupují s vizí rozšíření výroby o nový produkt s obrovským konkurenčním potenciálem. Výzkumná pracoviště očekávají zúročení desetiletého teoretického a experimentálního výzkumu.

Klíčová slova
autopal

Označení

TH04010031

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Laboratoř přenosu tepla a proudění
- příjemce (05.04.2018 - nezadáno)
Hanon Systems Autopal Services s.r.o.
- spolupříjemce (01.01.2019 - 31.12.2022)
Technická univerzita v Liberci
- spolupříjemce (01.01.2019 - 31.12.2022)
ZENA s.r.o.
- spolupříjemce (01.01.2019 - 31.12.2022)

Výsledky

RAUDENSKÝ, M.; TSENG, A. Mass Production and Applications of Polymeric Hollow-Fibers Heat Exchangers. SF Journal of Material and Chemical Engineering, 2019, vol. 2, no. 1, p. 1-7. ISSN: 2643-8100.
Detail

BOHÁČEK, J.; RAUDENSKÝ, M. Polymeric hollow fibers: Uniform temperature of Li-ion cells in battery modules. Applied Thermal Engineering, 2019, vol. 159, no. 1, p. 1-11. ISSN: 1359-4311.
Detail

KROULÍKOVÁ, T.; KŮDELOVÁ, T.; BARTULI, E.; VANČURA, J.; ASTROUSKI, I. Comparison of a Novel Polymeric Hollow Fiber Heat Exchanger and a Commercially Available Metal Automotive Radiator. Polymers, 2021, vol. 13, no. 7, p. 1-13. ISSN: 2073-4360.
Detail

MRÁZ, K.; KROULÍKOVÁ, T.; RESL, O. Liquid cooling of LED car headlamps using polymeric hollow fibers. In ENGINEERING MECHANICS 2022, 27/28th INTERNATIONAL CONFERENCE, May 9 – 12, 2022, Milovy, Czech Republic. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Cech Academy of Sciences, 2022. p. 265-268. ISBN: 978-80-86246-48-2.
Detail

RAUDENSKÝ, M.; BOHÁČEK, J.; KADLEC, M.; INDERKA, J.; Promens Zlín a.s., Zlín, Příluky, CZ: Baterie s regulací teploty a způsob jejího zhotovení. 309964, patent. (2024)
Detail

KŮDELOVÁ, T.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 60190 Brno, CZ: Výměník tepla pro aplikaci kapalina - plyn a způsob jeho zhotovení. 308551, patent. (2020)
Detail

RAUDENSKÝ, M.; BOHÁČEK, J.; KADLEC, M.: OT 001/LPTP/01/2021; Výroba primárních prvků pro chlazení válcových článků v elektromobilech. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Laboratoř přenosu tepla a proudění, Technická 2896/2, 61669 Brno. (ověřená technologie)
Detail

RAUDENSKÝ, M.; BOHÁČEK, J.; BARTULI, E.; VANČURA, J.: Prototyp – Chladič motoru; Polymerní chladič motoru. FSI VUT v Brně, Laboratoř přenosu tepla a proudění, Technická 2896/2, 616069 Brno. (prototyp)
Detail