Detail projektu

TEchnology TRAnsfer via Multinational Application eXperiments

Období řešení: 01.04.2018 — 31.12.2021

Zdroje financování

Evropská unie - Horizon 2020

- plně financující (2018-04-01 - 2021-08-31)

O projektu

The project aims to boost innovation by stimulating, organizing and evaluating different kinds of technology transfer experiments (TTX). These co-funded "application experiments" connect SMEs and mid-caps with international academics, resulting in low-risk industrial adoption of novel computing technologies. Additionally, building and leveraging a  European CLEC competence center network will increase the exchange of technologies and solutions, hence increasing TTX opportunities. By providing sufficient seed funding, TETRAMAX can enable the long-term and self-sustainability of the EU network of competence centers.

Popis česky
Cílem projektu je implementovat evropskou iniciativu "Smart Anything Everywhere" do oblasti nízkoenergetického počítání pro kyberfyzikální systémy a  Internet věcí. Iniciativa propojuje technické a aplikační know-how, což napomáhá k efektivnějšímu a účinnějšímu přijímání pokročilých digitálních technologií malými a středními podniky. TETRAMAX je zaměřen na poskytování nových inovačních technologií evropskému průmyslu. Proces transferu technologií usnadní nově vybudovaná specializovaná síť kompetenčních center v oblasti nízkoenergetických systémů, díky níž budou moci podniky a společnosti zažádat o přístup k pokročilým technologiím a výzkumné instituce jim budou moci aktivně a efektivně své technologie nabízet.

Klíčová slova
Záznam o projektu v Požadavcích (https://www.vutbr.cz/intra/podpora/pozadavek/124031) Internet of Things, Digital Technologies, Transfer of Technologies

Klíčová slova česky
Internet věcí, digitální technologie, transfer technologií

Označení

761349

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Útvary

Výzkumné centrum informač. technologií
- spolupříjemce (14.03.2018 - 31.08.2021)

Výsledky

DVOŘÁK, M.; GOLDMANN, T.; DRAHANSKÝ, M.; SAKIN, M.; DVOŘÁK, R.; NEZHYBA, O.; MEISTER, T.; ZARRABI, A.; Touchless Biometric Systems AG + Brno University of Technology: Einrichtung zur biometrischen Identifikation mit Hilfe von Fingerabdrücken und/oder Handcharakteristiken und Verfahren zur biometrischen Identifikation mit Hilfe dieser Charakteristiken. DE 10 2020 200 569 A1, patent. (2021)
Detail

DVOŘÁK, M.; GOLDMANN, T.; DVOŘÁK, R.; DRAHANSKÝ, M.; KANICH, O.; SAKIN, M.; MEISTER, T.; NEZHYBA, O.: 3DHand+; Device for acqusition of biometric characteristics of the human hand. Touchless Biometric Systems AG, Rietbrunnen 2, 8808, Pfäffikon SZ, Švýcarsko. (funkční vzorek)
Detail