Detail projektu

Vývoj přemístitelného lapáku dnových splavenin

Období řešení: 01.03.2018 — 28.02.2019

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

O projektu

Podstatou výzkumu je vývoj prototypu přemístitelného lapáku dnových splavenin určeného pro malé toky, který by byl schopný zachytit širokou škálu velikostí částic, a který by eliminoval vliv jeho počátečního uložení na dno. Součástí vývoje je jeho otestování v laboratorních podmínkách a ověření v polních podmínkách.

Označení

FAST-J-18-5409

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kammermayer Jan, Ing. - hlavní řešitel
Zachoval Zbyněk, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav vodních staveb
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)

Výsledky

Kammermayer, J. ALGORITMUS PRO VYHODNOCENÍ USAZOVACÍCH RYCHLOSTÍ ČÁSTIC ZE ZÁZNAMU JEJICH TRAJEKTORIE. In JUNIORSTAV 2019. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 435-440. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

KAMMERMAYER, J.; ZUBÍK, P.; ZACHOVAL, Z. Měření pohybu částic při jejich usazování metodou PIV a jejich vyhodnocení v programovacím jazyku python. In 32nd SYMPOSIUM ON ANEMOMETRY. Praha: Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i., 2018. s. 37-44. ISBN: 978-80-87117-17-0.
Detail

KAMMERMAYER, J.; ZACHOVAL, Z. Vývoj přemístitelného lapáku dnových splavenin. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, 2019. s. 1-35.
Detail

KAMMERMAYER, J.; ZACHOVAL, Z. Vývoj přemístitelného lapáku dnových splavenin. Brno: LVV, ÚVST, FAST, VUT v Brně, 2019. s. 1-43.
Detail

ZACHOVAL, Z.; KAMMERMAYER, J.: LVV_Flexibilní přemístitelný lapák dnových splavenin; Flexibilní přemístitelný lapák dnových splavenin se záchytnou sítí na písky a štěrky. LVV, ÚVST, FAST, VUT v Brně. (funkční vzorek)
Detail

ZACHOVAL, Z.: LVV_Přemístitelný lapák splavenin na štěrk a valouny; Přemístitelný lapák dnových splavenin se záchytnou sítí na štěrky a kameny. LVV, ÚVST, FAST, VUT v Brně. (prototyp)
Detail

ZACHOVAL, Z.: LVV_sací zařízení; Sací zařízení pro odběr vzorku vody s plaveninami z toku. LVV, ÚVST, FAST, VUT v Brně. (prototyp)
Detail