Detail projektu

Ověření kalibrace jasového analyzátoru a rozšíření o teleobjektiv

Období řešení: 18.01.2018 — 18.12.2018

Zdroje financování

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- plně financující (2018-01-18 - 2018-12-18)

O projektu

Rozšíření stávajícího analyzátoru o nový typ objektivu s ohniskovou vzdáleností 135 mm pro detailní analýzu jasových poměrů ve vzdálených místech na vozovce, vývoj filtru a zlepšení poměrné spektrální citlivosti a přizpůsobení normálnímu fotometrickému pozorovateli, vyčíslení nejistot měření, doplnění kalibračního protokolu o jednotlivé nejistoty měření. Zdokonalení software pro ovládání přístroje. Licence na sw je poskytována koncovému uživateli přístroje, tj. objednateli na dobu neurčitou na daném aktivovaném počítači. Doporučená rekalibrace přístroje po 2 letech zahrnuje i novou verzi software a prodloužení technické podpory.

Klíčová slova
Jas, jasový analyzátor, jasová kamera

Označení

2018_SR18857010

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Baxant Petr, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Sumec Stanislav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Škoda Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav elektroenergetiky
- odpovědné pracoviště (16.02.2018 - nezadáno)
Technické sítě Brno, akciová společnost
- objednatel (16.02.2018 - nezadáno)
oddělení-EEN-CVVOZE
- příjemce (18.01.2018 - 30.03.2018)

Výsledky

BAXANT, P.; ŠKODA, J.; MOTYČKA, M. Ověření kalibrace jasového analyzátoru a rozšíření o teleobjektiv. 2018.
Detail