Detail projektu

Výzkum a vývoj nových řídicích systému pro nákupní platformy

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2020

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO

- plně financující (2018-06-15 - 2020-12-31)

O projektu

Cílem projektu je vytvořit nový semi-automatický platební box pro flexibilní nakupování v nákupních centrech, který zjednoduší a zefektivní platby za nakoupené zboží.

Popis anglicky
Objective of the project is to create a new semi-automatic payment box for flexible shopping in shopping centers, which will simplify and streamline payments for purchased goods.

Klíčová slova
Nákupní platformy; samoobslužné nakupovaní; aoutomatický nákupní box

Klíčová slova anglicky
Shopping platforms; self-service shopping; automatic shopping box

Označení

FV30037

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Kybernetika pro materiálové vědy
- příjemce (30.06.2017 - nezadáno)
Ústav automatizace a měřicí techniky
- spolupříjemce (01.01.2018 - 31.12.2020)

Výsledky

ARM, J.; ZEZULKA, F.; BRADÁČ, Z.; MARCOŇ, P.; KACZMARCZYK, V.; BENEŠL, T.; BAŠTÁN, O. Implementing Industry 4.0 in Discrete Manufacturing: Options and Drawbacks. In 15th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2018. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). 2018. p. 473-478. ISSN: 2405-8963.
Detail

JIRGL, M.; BRADÁČ, Z.; FIEDLER, P. Human-in-the-Loop Issue in Context of the Cyber-Physical Systems. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER), 2018, vol. 51, no. 6, p. 225-230. ISSN: 2405-8963.
Detail

ARM, J.; FIEDLER, P.; BAŠTÁN, O. Offline Access to a Vehicle via PKI-Based Authentication. In Computer Safety, Reliability, and Security. SAFECOMP 2021 Workshops. SAFECOMP 2021. CHAM: SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, 2021. p. 76-88. ISBN: 978-3-030-83905-5.
Detail

ARM, J.; BRADÁČ, Z.; BAŠTÁN, O.; STREIT, J.; MIŠÍK, Š. Design pattern for the runtime model-based checking of a real-time embedded system. In 16th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDeS 2019. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). 2019. p. 127-132. ISSN: 2405-8963.
Detail

BENEŠL, T.; BRADÁČ, Z.; BAŠTÁN, O.; ARM, J.; KACZMARCZYK, V. SkuBATCH - System for control of technological processes. In 16th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems - PDeS 2019. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). 2019. p. 477-483. ISSN: 2405-8963.
Detail

ARM, J.; BRADÁČ, Z.; FIEDLER, P.; KACZMARCZYK, V. Characterizing the Simulink-based Code Generation Toolchain for Safety-critical Applications in an ARM Cortex-R Target. In 16th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDeS 2019. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). 2019. p. 271-276. ISSN: 2405-8963.
Detail