Detail projektu

Outdoorová fotolaboratoř/kresba prostoru vs. kresba prostorem

Období řešení: 01.05.2017 — 31.12.2017

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující (2017-06-01 - 2017-12-31)

O projektu

Projekt je zaměřen na vytvoření prototypu venkovní fotografické laboratoře – prostoru pro videomaping/ projekci, fotografickou instalaci a názornou ukázku některých fotografických postupů (např. camera obscura). Díky tomu, že pro účel fotolaboratoře bude využit již existující objekt ve veřejném prostoru města, dojde k přímému propojení tvůrčího procesu, instalace, uměleckého artefaktu a diváka. Bude se jednat o site-specific projekt, využívající již existující veřejný prostor komornějších proporcí pro instalaci fotografií, videomaping/ projekci a fotografický happening s využitím velkoformátové camery obscury. Smyslem je zkoumání možností změny urbánního prostoru skrze obraz – a naopak, kresba obrazu prostorem (vidomaping versus camera obscura).

Klíčová slova
fotografie, kresba, rozvojový projekt

Označení

RP_VS/2017/9

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav prostorové tvorby
- příjemce (26.06.2017 - nezadáno)