Detail projektu

Membránová destilace pomocí polymerních dutých vláken

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2019

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

O projektu

Projekt je orientován na zcela nový produkt, který nahradí, nebo bude alespoň konkurovat, výrobkům na bázi kovů. Čistě polymerní membránová destilace bude mít při stejném výkonu třetinovou hmotnost použitého materiálu ve srovnání se stávajícími kovovými výrobky. Dá se tedy očekávat snížení spotřeby primárních zdrojů až o 66% při výrobě výrobku stejných parametrů. Membránová destilace je efektivní postup při kondenzaci škodlivin při sanačních pracích.

Klíčová slova
membránová destilace; dutá mikrovlákna; odpadní vody; odsolování

Označení

TJ01000254

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Laboratoř přenosu tepla a proudění
- příjemce (04.05.2017 - nezadáno)
ZENA s.r.o.
- spolupříjemce (01.01.2018 - 31.12.2019)

Výsledky

BROŽOVÁ, T.; RAUDENSKÝ, M.; BARTULI, E.; SLADKÁ, E.; DOHNAL, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ ZENA s.r.o., Ostopovice, CZ: Modul pro membránovou destilaci. 32427, užitný vzor. (2018)
Detail

KŮDELOVÁ, T.; BARTULI, E.; BOČEK, T.: 2019-OT001; Membránová destilace s využitím polymerních dutých vláken. Laboratoř přenosu tepla a proudění, FSI, VUT v Brně, Technická 2, Brno. (ověřená technologie)
Detail

BROŽOVÁ, T.; BARTULI, E.; RAUDENSKÝ, M.; SLADKÁ, E.: Membránová destilace 1.1; Prototyp polymerní membránové destilace. D5/107C. (prototyp)
Detail