Detail projektu

Eliminace zápachu ze stokové sítě

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2019

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

O projektu

Podstatou projektu je zpracování dané problematiky většiny provozovatelů na gravitačních a tlakových stokových systémech. Předkládaný projekt bude řešit monitoring zápachu pomocí měřících přístrojů na vybraných částech stokové sítě. Měření bude prováděno před i po aplikaci protizápachových konstrukčních prvků a systémů. Cílem projektu je návrh konstrukční optimalizace protizápachového opatření a vzájemné srovnání účinnosti jednotlivých opatření.

Označení

FAST-S-17-4394

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodního hospodářství obcí
- interní (01.01.2017 - 31.12.2018)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2018)

Výsledky

HLUŠTÍK, P.; KORYTÁŘ, I.; MALANÍK, S.; HLAVÍNEK, P. Eliminace zápachu ze stokové sítě. Vodovod.info, 2017, č. 9, s. 1-13. ISSN: 1804-7157.
Detail

HLUŠTÍK, P.; NOVOTNÝ, J.; KORYTÁŘ, I.; MALANÍK, S. Možnosti odstranění zápachu na stokové síti. In Městské vody 2017. Brno: ARDEC s.r.o., 2017. s. 195-202. ISBN: 978-80-86020-85-3.
Detail

ZELEŇÁKOVÁ, M.; PORTELA, M.; HLUŠTÍK, P. WATER RETENTION MEASURES - CASE STUDY FROM SLOVAKIA. International Journal of Environmental Impacts, 2018, vol. 1, no. 3, p. 213-220. ISSN: 2398-2659.
Detail

HLUŠTÍK, P.; ŠLECHTOVÁ, T. Řešení zápachu na stokové síti provozovateli. In MĚSTSKÉ VODY 219. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 127-130. ISBN: 978-80-86020-90-7.
Detail

HLUŠTÍK, P.; NOVOTNÝ, J. The Testing of Standard and Recyclable Filter Media to Eliminate Hydrogen Sulphide from Sewerage Systems. Water, 2018, vol. 10, no. 6, p. 1-13. ISSN: 2073-4441.
Detail

KORYTÁŘ, I.; HLUŠTÍK, P. Eliminace zápachu ze stok - provozní zkušenosti. In Městské vody 2018. Brno: ARDEC s.r.o., 2018. s. 153-158. ISBN: 978-80-86020-87-7.
Detail

MAZÁK, J.; DVORSKÝ, T.; VÁCLAVÍK, V.; ZAJAC, R.; HLUŠTÍK, P. The proposal of recommendations for the operation of vacuum sewerage. In AEE 2017. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol, UK: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2017. p. 1-5. ISSN: 1755-1307.
Detail