Detail projektu

Studium a analýza dynamických jevů probíhajících ve výhybkách

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2018

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

O projektu

Projekt je zaměřen na rozšíření současných znalostí o dynamickém namáhání výhybek a přilehlé infrastruktury. V rámci projektu bude navržena vhodná metodika a vyvinut vhodný matematický aparát pro analýzu naměřených dat. Metodika bude ověřena při měřeních in situ.

Označení

FAST-J-17-4608

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav železničních konstrukcí a staveb
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)

Výsledky

VUKUŠIČOVÁ, D. Analysis of dynamic effects acting on railway crossings. In Scientific Student Conference Modernization of Railway. Praha: Acta Polytechnica, 2017. p. 97-102. ISBN: 978-80-01-06297-5.
Detail