Detail projektu

Formování nánosu říční delty v závislosti na zrnitosti přitékaných dnových splavenin

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2018

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-03-01 - 2017-12-31)

O projektu

Při zanášení nádrží dnovými splaveninami vzniká nános říční delty, jehož tvar je mimo jiné závislý i na zrnitosti dnových splavenin. V případě stejnozrnného materiálu je formování relativně dobře dokumentované, ale v případě nestejnozrnného materiálu nikoliv. Podstatou výzkumu proto je vyhodnocení formování nánosu říční delty v závislosti na přítoku nestejnozrnných dnových splavenin s definovanou zrnitostní křivkou, kdy dochází k vývoji dnové dlažby a ke třídění částic při jejich usazování v profilu čela nánosu.

Označení

FAST-J-17-4596

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kammermayer Jan, Ing. - hlavní řešitel
Zachoval Zbyněk, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav vodních staveb
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)

Výsledky

KAMMERMAYER, J. Formování nánosu říční delty v závislosti na zrnitosti přitékaných dnových splavenin. In JUNIORSTAV 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2018. s. 800-805. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail

Kammermayer, J. ALGORITMUS PRO VYHODNOCENÍ USAZOVACÍCH RYCHLOSTÍ ČÁSTIC ZE ZÁZNAMU JEJICH TRAJEKTORIE. In JUNIORSTAV 2019. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 435-440. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

KAMMERMAYER, J.; ZACHOVAL, Z. Formování nánosu říční delty v závislosti na zrnitosti přitékaných dnových splavenin. Brno: VUT v Brně, FAST, ÚVST, LVV, 2018. s. 1-28.
Detail