Detail projektu

Vliv geometrie přítokové šachty na kapacitu přelivu se širokou korunou

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2018

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

O projektu

Normami ČSN ISO 3846 (2012), ČSN ISO 4374 (1997) definovaný přítok vody na přelivy se širokou korunou je přibližně vodorovným přítokovým korytem. Přelivy se však pro stanovení průtoku používají, nebo je nutné je použít, i případech s přítokovou šachtou (laboratoře, objekty stokových sítí, čistírny odpadních vody, průmysl, převody vody atd.). Výzkum se bude zabývat vlivem výšky příčného průřezu přítokové šachty na kapacitu přelivu se širokou korunou bez bočního zúžení, který zatím v odborné literatuře nebyl publikován.

Označení

FAST-J-17-4577

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Major Jakub, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Zachoval Zbyněk, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav vodních staveb
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)

Výsledky

MAJOR, J. Vliv příčného rozměru přítokové šachty na přepad přes přeliv se širokou korunou. Czech Journal of Civil Engineering, 2017, roč. 2017 / 2, č. 2, s. 118-124. ISSN: 2336-7148.
Detail

MAJOR, J.; ORFÁNUS, M.; ZACHOVAL, Z. Flow over broad-crested weir with inflow by approach shaft – numerical model. Stavební obzor, 2021, vol. 30, no. 1, p. 260-267. ISSN: 1210-4027.
Detail

MAJOR, J.; ZACHOVAL, Z. Vliv geometrie přítokové šachty na kapacitu přelivu se širokou korunou. 2018.
Detail

MAJOR, J. Vliv příčného rozměru šachty na charakteristiky přepadu přes přeliv se širokou korunou. In Juniorstav 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební Brno University of Technology, Fakulty of Civil Engiineering, 2018. s. 807-812. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail