Detail projektu

Výzkum a vývoj asynchronních motorů s novými rotory.

Období řešení: 02.01.2017 — 31.12.2020

O projektu

Záměrem je výzkum a vývoj v oblasti malých asynchronních elektrických motorů s dosažením vyšších technických parametrů, se zaměřením na řešení rotorů. Jedná se o problematiku konstrukce, technologie a materiálů rotorů. Nezanedbatelným úkolem je výzkum nekonvenčních řešení, např. motorů s měděnou klecí nebo motorů s plným rotorem. Z vědeckého a technického hlediska bude mít význam zdokonalení procesu výroby rotorů asynchronních elektromotorů. Předpokládá se také zlepšení metod měření a zkoušení těchto motorů. Na řešení projektu se budou podílet studenti příslušného oboru VUT v Brně, formou semestrálních a závěrečných prací. Výsledkem budou funkční vzorky a prototypy, které budou podrobeny zkouškám a testování.

Popis anglicky
The aim is to research and development in the field of small asynchronous electric motors with a higher technical parameters, with a focus on solutions for rotors. This is the issue of design, technology and materials. An indispensable task is to research unconventional solutions, e.g.. motors with copper cages or engines with full rotor. From a scientific and technical point of view the importance of process improvements will have production of rotors of asynchronous electric motors. It is assumed also the improvement of the methods of measurement and testing these engines. The project, the students will participate in relevant discipline, Brno University of technology, in the form of term papers and theses. The result will be a functional samples and prototypes that will undergo tests and testing.

Klíčová slova
asynchronní motor; rotor; parametry; technologie; měření

Klíčová slova anglicky
induction motor; the rotor; parameters; technology; measurement

Označení

FV20335

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
- příjemce (02.01.2017 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO

- plně financující (2017-07-15 - 2020-12-31)

Výsledky

MACH, M.; CIPÍN, R.; TOMAN, M.; HÁJEK, V. Impact of Number of Rotor Slots on Performance of Three-Phase and Single-Phase Induction Machines. In IEEE EEEIC 2018. Palermo, Itálie: IEEE EEEIC 2018, 2018. p. 835-840. ISBN: 978-1-5386-5185-8.
Detail

KRTIČKA, J.; VÍTEK, O.; MACH, M.; HOROCHOVSKÝ, M.: FV20335 PROTOTYP; Prototyp FV20335 3f ASM 180 W. ATAS elektromotory Náchod a.s., Bratří Čapků 722, 547 01 NÁCHOD. (prototyp)
Detail

KRTIČKA, J.; VÍTEK, O.; MACH, M.; HOROCHOVSKÝ, M.: FV20335 FUNK; Asynchronní elektromotor 180 W s měděnou klecí. ATAS elektromotory Náchod a.s., Bratří Čapků 722, 547 01 NÁCHOD. (funkční vzorek)
Detail