Detail projektu

Vzdělávání excelentních chemiků pro výzkum, vývoj a praxi

Období řešení: 01.09.2017 — 31.01.2021

Zdroje financování

Evropská unie - OP VVV PO1 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely

- plně financující

O projektu

Projekt dobuduje a zmodernizuje infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem. Podpoří rozvoj interdisciplinarity, spolupráce s průmyslovými i akademickými partnery. Realizuje dlouhodobý záměr VUT i Fakulty chemické, národní i krajské RIS3 strategie. Reaguje na požadavky trhu práce i studentů, nejnovější výzkumné trendy. Posílí motivaci špičkových studentů k dalšímu studiu a vytvoří předpoklady pro zabránění odchodu nadaných studentů do firem či na zahraniční pracoviště před ukončením studia.

Klíčová slova
kvalita výuky; infrastruktura; přístroje; biofyzikální chemie

Klíčová slova anglicky
the quality of teaching; infrastructure; laboratory instruments; biophysical chemistry

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Centrum materiálového výzkumu
- příjemce (26.08.2016 - nezadáno)