Detail projektu

Infrastrukturální zajištění výuky pro nový studijní program Sportovní technologie na VUT v Brně

Období řešení: 01.09.2017 — 30.07.2021

Zdroje financování

Evropská unie - OP VVV PO2 ERDF výzva pro vysoké školy

- plně financující (2017-09-27 - 2021-08-31)

O projektu

Projekt řeší primárně výstavbu a modernizaci infrastruktury a přístrojovou vybavenost pro nový studijní bakalářský program Sportovní technologie, který bude připravován pro akreditační řízení v rámci výzvy ESF 02_15_015, SC1, aktivita 3 projekt VUT v Brně s názvem Moderní a otevřené studium techniky (MOST) v roce 2018. První část projektu řeší budování potřebné infrastruktury. Druhá část aktivit je zaměřena na doplnění a zkvalitnění výukových laboratoří přístrojovou technikou a materiálně-technickou základnou pro praktické předměty.

Klíčová slova
nový bakalářský studijní program Sportovní technologie; infrastruktura; přístroje; materiálně-technická základna;

Klíčová slova anglicky
new Bachelor's degree program Sports technology; infrastructure; the instrument; the material-technical base;

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Korvas Pavel, doc. PaedDr., CSc. - hlavní řešitel
Hanák Petr, Ing. - spoluřešitel
Harabiš Vratislav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hejč Jakub, Ing. - spoluřešitel
Hesko Branislav, Ing. - spoluřešitel
Kolářová Jana, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Lyčková Věra, Ing., LL.M. - spoluřešitel
Pavelka Jan, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Petrovičová Gabriela, Ing. - spoluřešitel
Rýznarová Hana - spoluřešitel
Sekora Jiří, Ing., MBA - spoluřešitel
Šťastný Jan, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Centrum sportovních aktivit
- příjemce (06.08.2016 - nezadáno)
Fit centrum Machina
- spolupříjemce (01.09.2017 - 30.07.2021)
Ústav biomedicínského inženýrství
- spolupříjemce (01.09.2017 - 30.07.2021)

Výsledky

OLSTAD, B.; GONJO, T.; CONCEIÇÃO, A.; ŠŤASTNÝ, J.; SEIFERT, L. Arm–leg coordination during the underwater pull-out sequence in the 50, 100 and 200 m breaststroke start. JOURNAL OF SCIENCE AND MEDICINE IN SPORT, 2021, vol. 25, no. 1, p. 95-100. ISSN: 1440-2440.
Detail

SEIFERT, L.; CONCEIÇÃO, A.; GONJO, T.; ŠŤASTNÝ, J.; OLSTAD, B. Arm - Leg coordination profiling during the dolphin kick and the arm pull-out in elite breaststrokers. JOURNAL OF SPORTS SCIENCES, 2021, vol. 39, no. 23, p. 2665-2673. ISSN: 0264-0414.
Detail

KORVAS, P.; KŘÍŽ, T.; GOLDSCHMIDT, T. International Conference of Sport, Health and Physical Education, Book of Abstract. International Conference of Sport, Health and Physical Education, Book of Abstract. 1. Ústí nad Labem: UJEP, Ústí nad Labem, 2021. p. 52-52. ISBN: 978-80-7561-320-2.
Detail

BÁTOROVÁ, M.; ŠŤASTNÝ, J. Analýza plaveckého způsobu kraul. FTK UPOL Olomouc: 2023.
Detail

ŠŤASTNÝ, J.; ŠOPÍKOVÁ, J.; BÁTOROVÁ, M.; RESSNER, P. EMG and angular characteristics of the scooter ride - a case study. 2023.
Detail

JAROŠ, O.; PETRÍK, J.; FILAS, V.; ŠŤASTNÝ, J. Vliv úhlu hlezenního kloubu při plantární a dorzální flexi na maximální točivý moment a EMG aktivitu při izometrické kontrakci. 2023.
Detail

GONJO, T.; OLSTAD, B.; ŠŤASTNÝ, J.; CONCEIÇÃO, A.; SEIFERT, L. Intra- and inter-individual variability in the underwater pull-out technique in 200 m breaststroke turns. PLOS ONE, 2023, vol. 18, no. 3, p. 1-17. ISSN: 1932-6203.
Detail