Detail projektu

Revitalizace zemědělské půdy v oblastech ČR ohrožených suchem

Období řešení: 01.01.2017 — 31.12.2020

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- plně financující (2017-01-01 - 2020-12-31)

Označení

TH02030073

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Centrum materiálového výzkumu
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2020)

Výsledky

SALAŠ, P.; VYMYSLICKÝ, T.; LOŠÁK, M.; PEKAŘ, M. Obalované osivo. Řešení pro ozelenění písčitých půd v aridních oblastech. Inspirace, 2021, roč. 2021, č. 1, s. 38-41. ISSN: 2464-5893.
Detail

SALAŠ, P.; VYMYSLICKÝ, T.; LOŠÁK, M.; PEKAŘ, M.; LITSCHMANN, T. Využití pomocných půdních látek pro zlepšení vitality suchých půd. Inspirace, 2020, roč. 2020, č. 1, s. 24-26. ISSN: 2464-5893.
Detail

KINTL, A.; HUŇADY, I.; VYMYSLICKÝ, T.; ONDRISKOVÁ, V.; HAMMERSCHMIEDT, T.; BRTNICKÝ, M.; ELBL, J. Effect of Seed Coating and PEG-Induced Drought on the Germination Capacity of Five Clover Crops. Plants, 2021, vol. 10, no. 4, p. 1-24. ISSN: 2223-7747.
Detail

SALAŠ, P.; VYMYSLICKÝ, T.; PEKAŘ, M.; LOŠÁK, M.; Mendelova univerzita v Brně, Brno, Černá Pole, CZ Zemědělský výzkum,spol. s r.o., Troubsko, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ OSEVA vývoj a výzkum s.r.o., Zubří, CZ: Přípravek pro revitalizaci půdního prostředí postiženého suchem. 34750, užitný vzor. (2021)
Detail

SALAŠ, P.; LOŠÁK, M.; VYMYSLICKÝ, T.; PEKAŘ, M.; ROŽNOVSKÝ, J.; RAAB, S.; ENEV, V.; KNOTOVÁ, D.; VLK, R.; ŠEVČÍKOVÁ, M.; KALINA, M.; PELIKÁN, J.: CERTMET-2020-2; Využití obalovaného osiva pro zakládání porostů trav a jetelovin. ÚFSCH FCH (tištěná forma). URL: https://usmzr.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-usmzr/clanky/2021/metodika_wasp_osivo.pdf. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

SALAŠ, P.; LOŠÁK, M.; PEKAŘ, M.; VYMYSLICKÝ, T.: POLOPROVOZ2; Použití obalovaného osiva pro ozelenění písčitých půd v aridních oblastech. Hodonín-Pánov. (poloprovoz)
Detail

SALAŠ, P.; LOŠÁK, M.; PEKAŘ, M.; VYMYSLICKÝ, T.: POLOPROVOZ1. 2019; Využití pomocných půdních látek pro zlepšení vitality suchých půd. Hodonín-Pánov. (poloprovoz)
Detail

SALAŠ, P.; VYMYSLICKÝ, T.; LOŠÁK, M.; PEKAŘ, M.; BURGOVÁ, J.; CHOVANČÍKOVÁ, E.; ENEV, V.; KNOTOVÁ, D.; ROŽNOVSKÝ, J.; FRYDRYCH, J.; KALINA, M.; PELIKÁN J.: CERTMET-2020-1; Využití pomocných půdních látek pro zlepšení vitality extenzivně využívaných ploch v suchem ohrožených oblastech ČR. FCH VUT. URL: https://usmzr.zf.mendelu.cz/wcd/w-zf-usmzr/clanky/2021/metodika_ppl_travnik.pdf. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail