Detail projektu

Charakter proudu před návodním lícem přelivu se širokou korunou s bočním zúžením

Období řešení: 01.03.2016 — 28.02.2017

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2016-01-01 - 2017-12-31)

O projektu

Předmětem výzkumu je stanovení charakteru proudu před návodním lícem bočně zúženého přelivu se širokou korunou. V případě proudění přes přeliv se širokou korunou bez bočního zúžení dochází ke vzniku dvou úplavů, a to před svislou návodní stěnou přelivu a na jeho koruně. V případě bočně zúženého přelivu dochází navíc k vzniku úplavů před čelní stěnou bočního zúžení a na koruně. Výzkum si klade za cíl popsat charakter proudu v těchto oblastech a jejich vzájemný účinek.

Klíčová slova
přeliv se širokou korunou, boční zúžení, součinitel přepadu, součinitel bočního zúžení

Klíčová slova anglicky
broad-crested weir, side contracted flow, the overflow coefficient, the side contracted coefficient

Označení

FAST-J-16-3588

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Major Jakub, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Zachoval Zbyněk, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav vodních staveb
- interní (01.01.2016 - 31.12.2016)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2016)

Výsledky

MAJOR, J.; ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J. Návodní úplav před pravoúhlým ostrohranným přelivem se širokou korunou. In 30th Sympozium on Anemometry. Praha: Institute of Hydrodynamics ASCR, v. v. i., 2016. s. 53-56. ISBN: 978-80-87117-14-9.
Detail

MAJOR, J.; ZACHOVAL, Z. Charakter proudu před návodním lícem přelivu se širokou korunou s bočním zúžením. Brno: FAST, VUT v Brně, 2016. s. 1-45.
Detail

MAJOR, J. Boční úplav na koruně přelivu se širokou korunou s bočním zúžením. In Juniorstav 2017. Brno: VUT v Brně, FAST, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5473-6.
Detail