Detail projektu

Applications and diagnostics of electric plasmas

Období řešení: 01.09.2015 — 30.09.2016

O projektu

Project is dedicated to the teaching and scientific cooperation among 12 universities from 9 central and eastern European countries. The student and teacher exchanges like under the ERASMUS+ program are organized.

Popis česky
Projekt je určen na podporu pedagogické a vědecké spolupráce mezi 12 univerzitami z devíti zemí střední avýchodní Evropy. V rámci programu jsou organizovány studijní a výukové pobyty studentů a učitelů obdobně jako v rámci programu Erasmus+.

Klíčová slova
electrical discharges, discharge plasma, plasma diagnostics, plasma application

Klíčová slova česky
elektrické výboje, výbojové plazma, diagnostika plazmatu, aplikace plazmatu

Označení

Ceepus

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Útvary

Ústav fyzikální a spotřební chemie
- příjemce (01.09.2015 - 30.09.2016)

Zdroje financování

Evropská unie - Central European Exchange Programme for University Studies

- plně financující (2015-09-01 - 2016-09-30)