Detail projektu

Redukce bezpečnostních hrozeb v optických sítích

Období řešení: 01.01.2017 — 31.12.2020

Zdroje financování

Ministerstvo vnitra ČR - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020

- plně financující (2017-01-01 - 2020-12-31)

O projektu

Česká republika se zavázala v rámci EU (Evropské Unie) výstavbou sítě nové generace. Do roku 2020 je plánováno zajištění širokopásmového datového přenosu založeného na NGN (Next Generation Network) sítích za účelem zvýšení hospodářského růstu. Proto lze předpokládat, že takováto výstavba bude v široké míře zastoupena rozvojem optických infrastruktur. Proto nesmí být opomíjena bezpečnost optických sítích, jenž budou tvořit drtivou většinu nových infrastruktur.

Popis anglicky
The Czech Republic has committed itself within the EU (European Union) to construct new generation networks. It is planned to ensure broadband data transmission based on NGN (Next Generation Network) networks in order to increase economic growth by 2020. Therefore it can be assumed that such a construction will largely represented developing optic infrastructures. Therefore must not be neglected the security of optic networks, which will constitute the majority of new infrastructures.

Klíčová slova
Detekce útoků; xPON; síťová infrastruktura; optické sítě; zabezpečení; kybernetická bezpečnost

Klíčová slova anglicky
Attacks detection; xPON; Network infrastructure; optical networks; security; cyber security

Označení

VI20172020110

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (01.01.2017 - nezadáno)

Výsledky

STASTNY, J; SKORPIL, V. Object Recognition by Means of Early Parser Effective Implementation. In Proc. 40th. Int. Conf. Telecommunications and Signal Processing. Barcelona: 2017. p. 271-274. ISBN: 978-1-5090-3981-4.
Detail

HOLÍK, M.; HORVÁTH, T.; OUJEZSKÝ, V. GPON Frame Data Processing. In 2019 International Workshop on Fiber Optics in Access Networks (FOAN). NEW YORK: IEEE, 2019. p. 98-100. ISBN: 978-1-7281-1563-4.
Detail

HOLÍK, M.; HORVÁTH, T.; OUJEZSKÝ, V.; DEJDAR, P. Návrh databáze pro ukládání GPON rámců. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2018, roč. 20, č. 3, s. 1-7. ISSN: 1213-1539.
Detail

JURČÍK, M.; OUJEZSKÝ, V.; HORVÁTH, T.; ŠKORPIL, V. Software manuál - GPON Parser verze 1.0. 2018.
Detail

JURÁNEK, L.; ŠŤASTNÝ, J.; ŠKORPIL, V. Effectect of Low-pass Filters as a Shi-Tomas Corner Detector´s Window Functions. In 2018 41th International Conference on Telecommunication and Signal Processing. Greece, Athens: IEEE, 2018. p. 623-626. ISBN: 978-1-5386-4695-3.
Detail

ŠKORPIL, V; OUJEZSKÝ, V.; PÁLENÍK, L. Internet of Things Security Overview and Practical Demonstration. In 2018 10th International Conference on Ultra Modern Telecommunications and Control systems and Workshops (ICUMT). Moskva: 2018. p. 186-192. ISBN: 978-1-5386-9361-2.
Detail

OUJEZSKÝ, V.; HORVÁTH, T.; JURČÍK, M.; ŠKORPIL, V. Výzkumná roční zpráva k projektu "Redukce bezpečnostních hrozeb v optických sítích". 2018.
Detail

SIKORA, P.; HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; OUJEZSKÝ, V. Efficiency Tests of DBA Algorithms in XG-PON. Electronics (MDPI), 2019, vol. 8, no. 7, p. 1-17. ISSN: 2079-9292.
Detail

OUJEZSKÝ, V.; HORVÁTH, T.; JURČÍK, M.; ŠKORPIL, V.; HOLÍK, M.; KVÁŠ, M. FPGA Network Card and System for GPON Frames Analysis at Optical Layer. In 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Budapest, Hungary: IEEE, 2019. p. 19-23. ISBN: 978-1-7281-1864-2.
Detail

JURČÍK, M.; HORVÁTH, T.; OUJEZSKÝ, V.; ŠKORPIL, V.; HOLÍK, M. GPON Parser for Database Analysis. In 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Budapešť, Maďarsko: IEEE, 2019. p. 347-350. ISBN: 978-1-7281-1864-2.
Detail

HOLÍK, M.; HORVÁTH, T.; OUJEZSKÝ, V. Application for GPON Frame Analysis. Electronics (MDPI), 2019, vol. 8, no. 6, p. 1-11. ISSN: 2079-9292.
Detail

JURÁNEK, L.; ŠŤASTNÝ, J.; ŠKORPIL, V.; JUNEK, L. Acceleration of Server-side Image Processing by Client-side Pre-processing in Web Application Environment. In 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2019). Budapešť, Hungary: IEEE, 2019. p. 127-130. ISBN: 978-1-7281-1864-2.
Detail

DEJDAR, P.; HORSKÝ, T.; MÜNSTER, P.; HORVÁTH, T.; OUJEZSKÝ, V. Model of Fiber Optic Transmission System Based on the Red Pitaya. In 8th International Conference on Fiber Optics in Access Networks (FOAN). Sarajevo, Bosna a Hercegovina: IEEE, 2019. p. 83-85. ISBN: 978-1-7281-1563-4.
Detail

HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; OUJEZSKÝ, V.; VOJTĚCH, J.; HOLÍK, M.; DEJDAR, P.; LÁTAL, M. GPON Network with Simulated Rogue ONU. In 27 th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM 2019). Chorvatsko, Split: IEEE, 2019. p. 1-5. ISBN: 978-953-290-088-0.
Detail

ŠKORPIL, V.; OUJEZSKÝ, V.; TULEJA, M. Comparison of Models of Parallelized Genetic Algorithms. In Proceedings of the 11th IEEE International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems (ICUMT 2019). International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops. Dublin, Irsko: IEEE, 2019. p. 1-5. ISBN: 978-1-7281-5763-4. ISSN: 2157-023X.
Detail

ŠKORPIL, V.; OUJEZSKÝ, V.; ČÍKA, P.; TULEJA, M. Parallel Processing of Genetic Algorithms in Python Language. In 2019 Progress in Electomagnetics Research Symposium (PIERS - Rome). Progress In Electromagnetics. Rome, Italy: IEEE, 2019. p. 3727-3731. ISBN: 978-4-88552-316-8. ISSN: 1559-9450.
Detail

OUJEZSKÝ, V.; ŠKORPIL, V.; HORVÁTH, T. GPON Frame Analysis with Artificial Immune System. In Proceedings of the 10th IEEE International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems (ICUMT 2019). International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops. Dublin, Irsko: IEEE, 2019. p. 1-4. ISBN: 978-1-7281-5763-4. ISSN: 2157-023X.
Detail

HORVÁTH, T.; JURČÍK, M.; OUJEZSKÝ, V.; ŠKORPIL, V. GPON Analyzer - Frame Parser Module. In 2019 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Budapešť, Maďarsko: IEEE, 2019. p. 748-752. ISBN: 978-1-7281-1864-2.
Detail

HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; BAO, N. Lasers in Passive Optical Networks and the Activation Process of an End Unit: A Tutorial. Electronics (MDPI), 2020, vol. 9, no. 7, p. 1-18. ISSN: 2079-9292.
Detail

HORVÁTH, T.; MÜNSTER, P.; OUJEZSKÝ, V.; BAO, N. Passive Optical Networks Progress: A Tutorial. Electronics (MDPI), 2020, vol. 9, no. 7, p. 1-31. ISSN: 2079-9292.
Detail

HORVÁTH, T.; RADIL, J.; MÜNSTER, P.; BAO, N. Optical Amplifiers for Access and Passive Optical Networks: A Tutorial. Applied Sciences - Basel, 2020, vol. 10, no. 17, p. 1-28. ISSN: 2076-3417.
Detail

HOLÍK, M.; HORVÁTH, T.; OUJEZSKÝ, V.; MÜNSTER, P.; VAIS, Z. Storage for Traffic from xPON Networks. In 2020 43rd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Milan, Italy: IEEE, 2020. p. 77-80. ISBN: 978-1-7281-6376-5.
Detail

OUJEZSKÝ, V.; ŠKORPIL, V.; HORVÁTH, T.; HOLÍK, M.; TOMAŠOV, A. xPON analyzer - manual. Brno: Brno University of Technology, 2020. p. 1-24.
Detail

OUJEZSKÝ, V.; ŠKORPIL, V.; HORVÁTH, T.; JURČÍK, M.; HOLÍK, M. Odborná roční zpráva k projektu "Redukce bezpečnostních hrozeb v optických sítích". 2020.
Detail

ŠKORPIL, V.; ČÍKA, P.; MOJŽIŠ, Ľ. Comparison of Switch Controlling Alternatives. In Progress In Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS). Peterburg: Spring (PIERS), 2017. p. 772-775. ISBN: 978-1-5090-6269-0.
Detail

OUJEZSKÝ, V.; HORVÁTH, T.; ŠKORPIL, V.; HOLÍK, M.; TOMAŠOV, A.: xPON analyzer WEB GUI; xPON analyzer WEB GUI. SC5.035, Technická 12, Brno, 616 00. URL: http://nsr.utko.feec.vutbr.cz/VI20172020110.php. (software)
Detail

JURČÍK, M.; OUJEZSKÝ, V.; HORVÁTH, T.; ŠKORPIL, V.; HOLÍK, M.: GPON Parser; GPON Parser. SC5.035, Technická 12, Brno, 616 00. URL: http://nsr.utko.feec.vutbr.cz/VI20172020110.php. (software)
Detail