Detail projektu

Zpracování technologického postupu eliminace drenážního efektu kanalizací

Období řešení: 01.07.2014 — 30.06.2017

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- plně financující (2014-07-01 - nezadáno)

O projektu

Předmětem předloženého projektu je vyvinout vhodný technologický postup budování stokových sítí tak, aby na jedné straně byly splněny technologické požadavky a na druhé straně byly splněny legislativní požadavky a environmentální požadavky tj. aby se zamezilo odtoku podzemní vody antropogenní privilegovanou cestou.

Popis anglicky
The present project is to develop a suitable technological process of building a sewer networks so that on the one hand, technological requirements have been met and on the other hand, have been complied with legislative requirements and environmental requirements ie. To prevent the groundwater flow anthropogenic privileged path.

Klíčová slova
technologický postup, drenáž, kanalizační síť

Klíčová slova anglicky
technological process, drainage, sewerage

Označení

TA04021081

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Centrum AdMaS
- příjemce (01.07.2014 - nezadáno)

Výsledky

RACLAVSKÝ, J.; PEŠOUTOVÁ, R.; NOVOTNÁ, J.; VODIČKOVÁ, E. Eliminace drenážního efektu kanalizace. In Městské vody 2015. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2015. s. 57-61. ISBN: 978-80-86020-81-5.
Detail

BABÁK, J.; RACLAVSKÝ, J.; MEYER, A. Důvody a zamezení drenážního efektu stokové sítě. Vodovod.info, 2017, č. 8, s. 1-3. ISSN: 1804-7157.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; HAŠKA, A.; LŽIČAŘ, J.; KÖHLER, D.; MRÁZEK, J.; RACLAVSKÁ, L.; LÁTAL, M.; RACLAVSKÝ, J.; BÁRTÍK, T.; DVOŘÁK, P. Generel kanalizace města Znojma. Brno: Vysoké učení technické v Brně, FAST, 2021. s. 1-60.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; NOVOTNÁ, J.; VYLAMOVÁ, P.; JANKŮ, H.; POLÁŠEK, J. Inženýrské sítě - Eliminace drenážního efektu. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2017. 100 s. ISBN: 978-80-7204-962-2.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; VYLAMOVÁ, P.; NOVOTNÁ, J.; RUPP, D.; POLÁŠEK, J.; PEŠOUTOVÁ, R. Závěrečná zpráva o realizaci projektu TA04021081 za rok 2017 - Zpracování technologického postupu eliminace drenážního efektu kanalizací. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, 2018. s. 1-37.
Detail

RACLAVSKÝ, J.; NOVOTNÁ, J.; VYLAMOVÁ, P.; JANKŮ, H.; POLÁŠEK, J.; Vysoké učení technické v Brně: Zábrana prostupu podzemní vody podél kanalizačního potrubí. 31170, užitný vzor. (2017)
Detail

Odkaz