Detail projektu

Využití rozšířené virtuální reality - augmented reality v oblasti podpůrné 3D vizualizace prostorových uměleckých objektů

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

O projektu

Podstatou projektu je podpůrná SW platforma pro vkládání 3D modelů do reálného prostředí s možností interakce. Tato platforma bude využita k prezentaci výtvarných děl navržených členy řešitelského týmu.

Označení

FAVU/FSI-J-15-2782

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ateliér sochařství
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta strojního inženýrství
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta výtvarných umění
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)