Detail projektu

Dynamika degradace cementových kompozitů modifikovaných sekundární krystalizací

Období řešení: 01.01.2016 — 31.12.2018

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2016-01-01 - 2018-12-31)

Označení

16-25472S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- příjemce (01.04.2015 - nezadáno)

Výsledky

ŽIŽKOVÁ, N.; KEPRDOVÁ, Š.; DROCHYTKA, R. The Use of Secondary Crystallization in Cement-Based Composites. World Academy of Science, Engineering and Technology (electronic), 2016, vol. XIV., no. 12, p. 2001-2004. ISSN: 2010-3778.
Detail

DUFKA, A.; ŽIŽKOVÁ, N.; BROŽOVSKÝ, J. An Analysis of Crystalline Admixtures in Terms of Their Influence on the Resistance of Cementitious Composites to Aggressive Environments. Periodica Polytechnica - Civil Engineering, 2021, vol. 65, no. 1, p. 344-352. ISSN: 0553-6626.
Detail

BROŽOVSKÝ, J. ULTRASONIC PULSE AND RESONANCE METHOD - EVALUATION OF THE DEGREE OF DAMAGE TO THE INTERNAL STRUCTURE OF REPAIR MORTARS CAUSED BY EXPOSURE TO HIGH TEMPERATURES. RUSSIAN JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE TESTING, 2017, vol. 53, no. 10, p. 744-753. ISSN: 1061-8309.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; ŽIŽKOVÁ, N.; LÉDL, M. Influence of a Crystalline Additive on the Porosity of Cement Mortar. In Engineering and Innovative Materials VI. Defect and Diffusion Forum. Switzerland: 2018 Trans Tech Publications, 2018. p. 254-260. ISSN: 1662-9507.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N.; NEVŘIVOVÁ, L.; LÉDL, M. Durability of Cement Based Mortars Containing Crystalline Additives. In Engineering and Innovative Materials VI. Defect and Diffusion Forum. Switzerland: 2018 Trans Tech Publications, 2018. p. 246-253. ISSN: 1662-9507.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N.; NEVŘIVOVÁ, L.; LÉDL, M. Effect of Humidity on the Properties of Cement Mortars with a Crystalline Additive. Solid State Phenomena, 2018, vol. 276, no. 276, p. 53-59. ISSN: 1662-9779.
Detail

HODUL, J.; ŽIŽKOVÁ, N.; DROCHYTKA, R.; BORG, R. Influence of Crystallization Admixture on Mechanical Parameters and Microstructure of Polymer-Cement Mortars with Waste Limestone. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction V. Solid State Phenomena. Dr. Karel Dvořák and Dominik Gazdič. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. p. 27-34. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1012-0394.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N.; NEVŘIVOVÁ, L.; LÉDL, M.; KEPRDOVÁ, Š. Mortars with crystalline additive in aggressive environments. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Great Britain: IOP Publishing, 2018. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; ŽIŽKOVÁ, N. ВЛИЯНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР НА СВОЙСТВА РЕМОНТНЫХ РАСТВОРОВ С АКТИВНОЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ДОБАВКОЙ. Sciences of Europe, 2018, roč. 1, č. 33, s. 9-18. ISSN: 3162-2364.
Detail

DROCHYTKA, R.; LÉDL, M.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŽIŽKOVÁ, N. et al. Use of Secondary Crystallization and Fly Ash in Waterproofing Materials to Increase Concrete Resistance to Aggressive Gases and Liquids. Advances in Civil Engineering, 2019, vol. 2019, no. 1, p. 1-12. ISSN: 1687-8086.
Detail

NEVŘIVOVÁ, L.; ŽIŽKOVÁ, N. The Influence of Crystallization Additives on the Porosity of Polypropylene Fibre-reinforced Cement Mortar. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Published under licence by IOP Publishing Ltd, 2019. p. 254-260. ISSN: 1757-8981.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N.; NEVŘIVOVÁ, L.; LÉDL, M.; KEPRDOVÁ, Š. Improving the Resistance of Cement-Based Composites to Sulphur Dioxide. In Sborník konference Smart Material Research 16–18 November 2018, Sydney, Australia. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. p. 106-111. ISSN: 1757-8981.
Detail

ŽIŽKOVÁ, N.; HODUL, J.; BORG, R.; ČERNÝ, V. Repair Mortars Containing Fly Ash and Crystalline Admixture. Waste forum, 2019, no. 3, p. 254-267. ISSN: 1804-0195.
Detail

HODUL, J.; ŽIŽKOVÁ, N.; BORG, R. The Influence of Crystalline Admixtures on the Properties and Microstructure of Mortar-Containing By-Products. Buildings, 2020, vol. 10, no. 9, p. 1-18. ISSN: 2075-5309.
Detail

1. Využití dynamických nedestruktivních metod pro odhad poškození tepelně namáhaných správkových hmot určených k opravě betonových konstrukcí. Beton TKS, 2017, roč. 2017, č. 3, s. 60-63. ISSN: 1213-3116.
Detail