Detail projektu

Technology for the development of wireless sensor platform, including prototyping of a bed-sensor

Období řešení: 22.10.2013 — 31.12.2014

Zdroje financování

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- plně financující (2013-10-22 - 2014-12-31)

O projektu

Within the research group 62202 Central European Institute of Technology, Brno University of Technology, the research in the field of sensors and communications for health-care was realised. The stated goals of the project were met.

Popis česky
V rámci výzkumné skupiny 62202 Středoevropského technologického institutu, VUT v Brně byl proveden výzkum v oblasti senzorů a komunikací pro zdravotnictví. Stanovené cíle projektu byly naplněny.

Klíčová slova
health care

Klíčová slova česky
zdravotnictví

Označení

HS62357077

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Útvary

Kybernetika pro materiálové vědy
- příjemce (22.10.2013 - 12.11.2013)
Dignio AS
- objednatel (01.01.1900 - nezadáno)
Ústav automatizace a měřicí techniky
- spolupříjemce (22.10.2013 - 31.12.2014)