Detail projektu

Effective Management of Coolant in Cold Rolling (MANCOOL)

Období řešení: 01.07.2015 — 31.12.2018

Zdroje financování

Evropská unie - The Research Fund for Coal and Steel

- částečně financující (2015-07-01 - 2018-12-31)

Označení

RFSR-CT-2015-00006

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hnízdil Milan, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Laboratoř přenosu tepla a proudění
- příjemce (01.07.2015 - 31.12.2018)