Detail projektu

Úspora energie v datových centrech aplikací pokročilých systémů chlazení a využitím odpadního tepla s pozitivními environmentálními dopady

Období řešení: 01.07.2014 — 31.12.2017

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

- plně financující (2014-07-01 - nezadáno)

O projektu

Vyvíjené zařízení bude mít podobu komplexního chladicího systému pro datová centra s novou hybridní chladicí jednotkou umožňující kompresorové chlazení, volné chlazení (freecooling) a využití odpadního tepla včetně systému řízení s využitím prvků nyní vyráběných společností Conteg. Stěžejní inovací je, že tyto všechny funkce mohou být využívány současně, čímž se zvýší celková roční účinnost oproti stávajícím systémům přibližně o 15 %.

Popis anglicky
The device being developed will be a comprehensive cooling system for data centers with a new hybrid cooling unit allowing for compressor cooling, free cooling and waste heat recovery, including a control system using components now being produced by Conteg. The key innovation is that all of these functions can be used simultaneously, increasing overall annual efficiency by approximately 15% compared to the existing systems.

Klíčová slova
datová centra; infrastruktura datových center; chlazení; volné chlazení; odpadní teplo; úspora energie; zvyšování účinnosti

Klíčová slova anglicky
Data centres; Data centre infrastructure; cooling; Free cooling; waste heat; energy saving; increasing efficiency

Označení

TA04021284

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav technických zařízení budov
- příjemce (01.07.2014 - nezadáno)

Výsledky

VYTASIL, M. Parametry ovlivňující povrchovou teplotu chladiče. In Juniorstav 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5462-0.
Detail

FRIČ, L. Vliv znečištění tepelného výměníku na provoz vzduchem chlazeného kondenzátoru. In Juniorstav 2015 - 17. odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 82-82. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; BLASINSKI, P.; CIMBÁL, B.; KROUPA, P.; CONTEG, spol. s r.o. Vysoké učení technické v Brně: Ventilační a vzduchotechnická zařízení, EcoCool – Design, systém uchycení zvlhčovacích rohoží. 004020055-0002, průmyslový vzor. (2017)
Detail

RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; BLASINSKI, P.; CIMBÁL, B.; KROUPA, P.; CONTEG, spol. s r.o. Vysoké učení technické v Brně: Ventilační a vzduchotechnická zařízení, CoolTop – Design, systém dvou záchytných van. 004020055-0001, průmyslový vzor. (2017)
Detail

RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; BLASINSKI, P.; CIMBÁL, B.; KROUPA, P.; CONTEG spol. s r.o. Vysoké učení technické v Brně: Ventilační a vzduchotechnická zařízení, CoolTeg Plus XC – Design, kompresorový uzel. 004020055-0003, průmyslový vzor. (2017)
Detail

RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; BLASINSKI, P.; CIMBÁL, B.; DVOŘÁK, T.; CONTEG, spol. s r.o. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební: Hybridní chladicí systém pro datová centra s využitím produkovaného tepla servery. 30611, užitný vzor. (2017)
Detail

RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; TESAŘ, Z.; BLASINSKI, P.; FORMÁNEK, M.; POČINKOVÁ, M.; JELÍNEK, O.; JANKOVÁ, M.; CIMBÁL, B.; DVOŘÁK, T.; BATELKA, V.; KROUPA, T.; KROUPA, P.: Evaluační protokol 2016V004; Výsledky experimentů ve formě protokolů pro hybridní jednotky (CoolTop a CoolTeg) zařízení EcoCool. Jejich vyhodnocení a závěr provedených měření. Conteg Pelhřimov. (ostatní)
Detail

RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; UHER, P.; BLASINSKI, P.; CIMBÁL, B.; DVOŘÁK, T.; BATELKA, V.; KROUPA, T.; HANUSOVÁ, M.; SCHILLER, M.: Protokol Pisek 2016V003; Sada protokolů z monitoringu systému využívajícího volného chlazení a recyklaci odpadního tepla. Conteg - Pisek. (ostatní)
Detail

RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; DVOŘÁKOVÁ, H.; VENDLOVÁ, L.; DVOŘÁK, T.; BÁLEK, A.; BĚLOHRADSKÝ, P.; FILÍPEK, P.: Venkovní jednotka EcoCool (V4); Funkční vzorek venkovní adiabatické jednotky. laboratoř T4DC Conteg v Pelhřimově. (funkční vzorek)
Detail

RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; FORMÁNEK, M.; TESAŘ, Z.; DVOŘÁK, T.; BATELKA, V.; SCHILLER, M.: V3 MaR; Technická dokumentace řidicího systému vč. řídicího algoritmu. laboratoř TZB, areál AdMaS, objekt P4, laboratoř T4DC Conteq v Pelhřimově. (ostatní)
Detail

RUBINA, A.; UHER, P.; BLASINSKI, P.; FORMÁNEK, M.; POČINKOVÁ, M.; CIMBÁL, B.; HANUSOVÁ, M.; BATELKA, V.; KROUPA, P.; KROUPA, T.: V2 konstrukcni dokumentace jednotek; Technická dokumentace hybridní chladicí a venkovní jednotky. laboratoř TZB, areál AdMaS, objekt P4, laboratoř T4DC Conteg v Pelhřimově. (ostatní)
Detail

RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; UHER, P.; TESAŘ, Z.; JANKOVÁ, M.; SCHILLER, M.; KROUPA, T.; BÁLEK, A.: Systém řízení (V5); Funkční vzorek systému řízení. laboratoř TZB, areál AdMaS, objekt P4, laboratoř T4DC Conteg v Pelhřimově. (funkční vzorek)
Detail

RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; FORMÁNEK, M.; DVOŘÁKOVÁ, H.; FRIČ, L.; ŠÍMA, O.; KROUPA, T.; FILÍPEK, P.: Vnitřní jednotky (V6); Funkční vzorek vnitřní hybridní jednotky. laboratoř TZB, areál AdMaS, objekt P4, laboratoř T4DC Conteg v Pelhřimově. (funkční vzorek)
Detail

RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; UHER, P.; BLASINSKI, P.; POČINKOVÁ, M.; FORMÁNEK, M.; CIMBÁL, B.; DVOŘÁK, T.; BATELKA, V.; KROUPA, T.; KROUPA, P.: Kapalinový okruh (2016V002); Funkční vzorek víceokruhové kapalinové soustavy. laboratoř T4DC Conteg v Pelhřimově. (funkční vzorek)
Detail