Detail projektu

Studium mikrostruktury a fyzikálně mechanických vlastností cementových kompozitů s organickým plnivem

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

O projektu

Projekt se zabývá studiem mikrostruktury a fyzikálně mechanických vlastností cementových past tvořených výluhem z organické suroviny. Mezi zástupce organických surovin bude vybrána sláma, technické konopí ze dvou různých oblastí a dřevo. Posuzován bude především vliv organických složek výluhu na hydratační procesy cementových past v různých intervalech zrání. Provedení vyhodnocení případného ovlivnění hydratačních procesů organickými složkami z výluhů bude vztaženo k referenční receptuře, kde bude použita záměsová voda dle ČSN EN 1008.

Popis anglicky
The project deals with the study of the microstructure and physical-mechanical properties of cement pastes consisting of extracts from organic ingredients. Among representative organic material is selected straw, hemp technical two different areas, and wood. The assessment will mainly affect organic ingredients extract the hydration process of cement pastes at different intervals of aging. Design evaluation of the possible influence of hydration processes of organic components of the extracts relative to the reference formulation, which will be used for mixing water according to EN 1008.

Klíčová slova
Organická surovina, cementová pasta, technické konopí, sláma, dřevo, studium mikrostruktury, fyzikálně mechanické vlastnosti

Klíčová slova anglicky
Organic raw material, cement paste, technical hemp, straw, wood, study the microstructure, physical and mechanical properties

Označení

FAST-S-14-2318

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Výsledky

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J. The Influence of Physical-mechanical and Thermal Properties of Hemp Filling Materials by the Addition of Energy By-products. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2014, vol. 8, no. 06, p. 356-359. ISSN: 1307-6892.
Detail

MÉSZÁROSOVÁ, L.; KEPRDOVÁ, Š.; DROCHYTKA, R. High-temperature devices and new ways of theirs insulation. 2014.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; ŽIŽKOVÁ, N. Lightweight Materials for Building Finishing. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2014, vol. 8, no. 11 /2014, p. 890-894. ISSN: 1307-6892.
Detail

KEPRDOVÁ, Š.; BYDŽOVSKÝ, J.; ŽIŽKOVÁ, N. Development of Lightweight Repair Materials Applicable to Re-profiling to the Lightweight Concrete. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014). Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 135-138. ISBN: 978-3-03835-506-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

KEPRDOVÁ, Š. Physic-mechanical properties of cement composites consisting of organic raw materials. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 7-10. ISBN: 978-3-03835-452-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

MELICHAR, T.; KONEČNÝ, D.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M. Use of separated dust from the formatting and grinding cement-bonded chipboards to modify their composition. In Proceedings of the Conference on the Rehabilitation and Reconstruction of Buildings (CRRB 2014). Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 225-228. ISBN: 978-3-03835-506-9. ISSN: 1022-6680.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M. Substitution of cement-bonded particleboards filling and binding agent by selected types of alternative raw materials. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 116-119. ISBN: 978-3-03835-452-9. ISSN: 1022-6680.
Detail