Detail projektu

ZŘÍZENÍ ATELIERU POKROČILÉHO MODELOVÁNÍ

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2013-01-01 - 2013-12-31)

Označení

1124/2013/Aa

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav architektury
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)