Detail projektu

Armovací proces krycí vrstvy dna štěrkonosného toku za vysokých hodnot relativní drsnosti

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)

O projektu

Pokud je transport splavenin vzdouvacími objekty (přehrada, jez) zcela přerušen, dochází ke zvýšeným erozním procesům dna toku až k následnému vytvoření krycí vrstvy na dně toku s úzkou hrubozrnnou frakcí chránicí jemnozrnnější frakce spodní vrstvy proti vyplavení. Jedná se tzv. o armovací proces probíhající ve 3 fázích. Proces a tloušťka armování patří mezi největší nejistoty při numerickém modelování procesu a nadhodnocuje výsledky transportních vztahů.

Označení

FAST-J-12-29

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodních staveb
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Výsledky

ROUŠAR, L.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; TUREČEK, B. Zhodnocení funkce přírodního spádového stupně na řece Morávce pod rozdělovacím objektem Vyšní Lhoty. Vodní hospodářství, 2012, roč. 2012, č. 11, s. 352-355. ISSN: 1211-0760.
Detail

ROUŠAR, L.; VESELÝ, J.; ZACHOVAL, Z.; TUREČEK, B. Přírodní spádový stupeň na řece Morávce – vysvětlení. Čkyně: Vodní hospodářství, 2013. s. 58-58.
Detail

ROUŠAR, L.; ROHÁČOVÁ, D.; SMELÍK, L.; VESELÝ, J. Armovací proces krycí vrstvy dna štěrkonosného toku za vysokých hodnot relativní drsnosti. Brno: 2013. s. 1-13.
Detail

ROUŠAR, L. Počátek pohybu splavenin za vysokých hodnot relativní drsnosti: experiment. In Sborník anotací Juniorstav 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, 2013. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail