Detail projektu

Průtokové charakteristiky pravoúhlého přelivu se širokou korunou

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2012

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2012-01-01 - 2013-12-31)

O projektu

Součinitel průtoku u pravoúhlých přelivů se širokou korunou je dle současných poznatků závislý především na jeho relativní výšce a méně i na jeho relativní tloušťce. Vztahy udávající závislost na jeho relativní výšce, ale i na obou charakteristikách, stanovují hodnoty, které jsou ve značném rozptylu. Cílem projektu je nově stanovit závislost součinitele průtoku na nich, případně zavést další charakteristiku. Na základě těchto charakteristik nově vymezit rozsah platnosti nového vztahu pro přelivy se širokou korunou.

Popis anglicky
The discharge coefficient of rectangular broad-crested weirs is according to current knowledge depends primarily on the relative height and less on its relative thickness. Relationships indicating dependences are in a large variance. The project aims to establish a new discharge coefficient in relation to the relative height of the weir.

Klíčová slova
součinitel průtoku, pravoúhlý přeliv se širokou korunou

Klíčová slova anglicky
rectangular broad-crested weir, discharge coefficient

Označení

FAST-S-12-8

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav vodních staveb
- odpovědné pracoviště (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Výsledky

ZACHOVAL, Z.; PAŘÍLKOVÁ, J.; ROUŠAR, L. Měření rychlostí před pravoúhlým přelivem se širokou korunou. In 26th Symposium on Anemometry. první. Prague: Institute of Hydromechanics ASCR, v. v. i., 2012. s. 113-119. ISBN: 978-80-87117-09-5.
Detail

ZACHOVAL, Z.; KNÉBLOVÁ, M.; ROUŠAR, L.; RUMANN, J.; ŠULC, J. Discharge coefficient of a rectangular sharp-edged broad-crested weir. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2014, vol. 62, no. 2, p. 145-149. ISSN: 0042-790X.
Detail

ZACHOVAL, Z.; ROUŠAR, L.; KNÉBLOVÁ, M.; RUMANN, J. Průtokové charakteristiky pravoúhlého přelivu se širokou korunou. Brno: LVV, 2013. s. 0-32.
Detail