Detail projektu

Příprava koloidů hyaluronanu s micelárními agregátypro nanomedicínské aplikace a charakterizace jejich vlastností

Období řešení: 01.05.2012 — 01.05.2015

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - COST CZ (2011-2017)

- plně financující (2012-05-01 - 2015-05-01)

O projektu

Cílem projektu je prozkoumat možnosti přípravy koloidů kombinujících hyaluronan s micelárními agregáty povrchově aktivních látek, prostudovat jejich fyzikálně-chemické a základní cytologické vlastnosti, které jsou důležité pro možné aplikace těchto koloidů ve funkci nosičových systémů v medicíně nebo nanomedicíně. Na základě experimentálních výsledků posoudit a navrhnout možnosti takovýchto aplikací.

Označení

LD12068

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Fakulta chemická
- příjemce (01.05.2012 - nezadáno)

Výsledky

KRUTIŠOVÁ, T.; MRAVEC, F. Influence of the Preparation of a Biopolymer-Surfactant Complex on Its Stability and Properties of Solubilization Process. Studentká konference Chemie je život, Sborník abstraktů. Ing. Petr Dzik, Ph.D. Purkyňova 464/118, 61200 Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2012. p. 109 ( p.)ISBN: 978-80-214-4545-8.
Detail

PILGROVÁ, T.; PEKAŘ, M.; HEJNÁ, J. Nanoparticles formed by self-assembly of negatively charged hyaluronan and cationic surfactant. In NANOCON 2013 Conference Proceedings. 1st. Ostrava: TANGER, Ltd., Keltickova 62, 710 00 Ostrava, Czech Republic, EU, 2013. p. 595-599. ISBN: 978-80-87294-47-5.
Detail

MONDEK, J.; PEKAŘ, M. Kinetic Study of Excited State Proton Transfer Probe 1-Naphthol in Hyaluronan-Surfactant System. In XIII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. p. 119-120. ISBN: 978-80-7375-757-1.
Detail

KRUTIŠOVÁ, T.; PEKAŘ, M. Influence of the Preparation of a Polyelectrolyte-Surfactant Complex on Its Properties and Stability. Rome, Italy: Sapienza Universita di Roma, 2013. p. 226 ( p.)
Detail

KRUTIŠOVÁ, T.; MRAVEC, F. Influence of the Preparation of aBiopolymer-Surfactant Complex on Its Stability and Properties of Solubilization. In Sborník příspěvků, Studentská konference Chemie je život. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 61200 Brno, 2012. p. 340-345. ISBN: 978-80-214-4644-1.
Detail

MONDEK, J.; PEKAŘ, M. Hyaluronan-CTAB Interactions Studied by Excited-State Proton Transfer. Sapienza Universita di Roma: 2013. p. 18-18.
Detail

MONDEK, J.; MRAVEC, F. Time-Resolved Fluorescence in Hyaluronan-Surfactant Interactions. In Studentská konference Chemie je život. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2012. p. 387-393. ISBN: 978-80-214-4644-1.
Detail

HALASOVÁ, T.; MRAVEC, F.; PEKAŘ, M. Fluorescence correlation spectroscopy in surfactant-biopolymer interaction study. Janov (IT): Italian Institute of Technology, 2013. p. 198-198.
Detail

HALASOVÁ, T.; MRAVEC, F.; PEKAŘ, M. Aggregation of surfactants in the presence of polysaccharide. Janov (IT): Italian Institute of Technology, 2013. p. 155-155.
Detail

MONDEK, J.; PEKAŘ, M. Excited-State Proton Transfer Study in Potential Hyaluronan-Surfactant Drug Nanocarriers. In NANOCON 2013 Conference proceedings. 2013. p. 1-7. ISBN: 978-80-87294-44-4.
Detail

HNYLUCHOVÁ, Z.; BJALONČÍKOVÁ, P.; HALASOVÁ, T.; PEKAŘ, M. Microrheology in systems of polymeric colloids. In Nanocon 2013 conference proceedings. 1. 2013. p. 131-131. ISBN: 978-80-87294-44-4.
Detail

KARGEROVÁ, A.; PEKAŘ, M. Densitometry and ultrasound velocimetry of hyaluronan solutions in water and in sodium chloride solution. Carbohydrate Polymers, 2014, vol. 106, no. 1, p. 453-459. ISSN: 0144-8617.
Detail

KRUTIŠOVÁ, T.; PEKAŘ, M. Study of Nanoparticles Formed by Negatively Charged Hyaluronan and Cationic Surfactant. In XIV. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků, sborník příspěvků. 2014. p. 73-77. ISBN: 978-80-210-6842-1.
Detail

PILGROVÁ, T.; PEKAŘ, M. STUDY OF NANOPARTICLES FORMED BY NEGATIVELY CHARGED HYALURONAN AND CATIONIC SURFACTANTS USING LIGHT SCATTERING TECHNIQUES. Faculty of Physics, University of Vienna, Austria: 2014. p. 48 ( p.)
Detail

PILGROVÁ, T.; PEKAŘ, M. Self-Assembly Behavior of Negatively Charged Hyaluronan and Oppositely Charged Surfactants. Limassol, Cyprus, ECIS 2014: 2014. p. 84 ( p.)
Detail

PEKAŘ, M.; KALBÁČOVÁ, M.; VERDÁNOVÁ, M.; MRAVEC, F.; VENEROVÁ, T. Hyaluronic Acid, a Useful Tool for Modulation of Cytotoxic Effects of Cationic Surfactants. 2014.
Detail

KALBÁČOVÁ, M.; VERDÁNOVÁ, M.; MRAVEC, F.; HALASOVÁ, T.; PEKAŘ, M. Effect of CTAB and CTAB in the presence of hyaluronan on selected human cell types. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2014, vol. 460, no. 1, p. 204-208. ISSN: 0927-7757.
Detail

KARGEROVÁ, A.; PEKAŘ, M. High-Resolution Ultrasonic Spectroscopy Study of Interactions Between Hyaluronan and Cationic Surfactants. Langmuir, 2014, vol. 30, no. 40, p. 11866-11872. ISSN: 0743-7463.
Detail

PILGROVÁ, T.; PEKAŘ, M. STABILITY OF THE COMPLEX NANOPARTICLES OF NEGATIVELY CHARGED HYALURONAN AND CATIONIC SURFACTANT. In NANOCON 2014, Conference Proceedings. 1st edition, 2014. Ostrava: Tanger Ltd., 2014. p. 1-5. ISBN: 978-80-87294-55-0.
Detail

HOLÍNKOVÁ, P.; MRAVEC, F.; PEKAŘ, M. Hyaluronan-cetyltrimethylammonium bromide interactions in aqueous and physiological solution studied by fluorescence techniques. In Chemie je život 2014 - Sborník příspěvků. 1. Brno: 2014. p. 229-234. ISBN: 978-80-214-5078-3.
Detail

PILGROVÁ, T.; PEKAŘ, M. Study of Effect of Hyaluronan Addition to Septonex Micellar Solution. In XVI. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masaryk University, 2016. p. 187-189. ISBN: 978-80-210-8267-0.
Detail

MONDEK, J.; MRAVEC, F. Time-Resolved Fluorescence in Hyaluronan-Surfactant Interactions. Studentská konference Chemie je život: Sborník abstraktů. Purkyňova 464/118, 61200 Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2012. p. 117-117. ISBN: 978-80-214-4545-8.
Detail