Detail projektu

Moderní spolehlivé a efektivní kompozitní konstrukční prvky z pokročilých materiálů na bázi oceli, dřeva, betonu, vláknových kompozitů a jejich kombinací.

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2013

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2011-01-01 - 2013-12-31)

O projektu

Projekt je zaměřen na teoretický a experimentální výzkum skutečného působení a odolnosti kompozitních konstrukčních prvků z moderních pokročilých materiálů na bázi oceli, dřeva, betonu, vláknových kompozitů a jejich kombinací. Podstatou je zabezpečení spolehlivého a současně ekonomického konstrukčního návrhu pomocí účinného využití použitých materiálů a optimální konfigurace průřezů prvků. Metody analýzy jsou založeny na experimentálních i teoretických přístupech a zejména jejich efektivní kombinaci a vzájemné interakci.

Označení

FAST-S-11-32/1252

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel
Bláha Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Bukovská Pavla, Ing. - spoluřešitel
Horáček Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kočková Pavla, Ing. - spoluřešitel
Kožik Libor, Ing. - spoluřešitel
Melcher Jindřich, prof. Ing., DrSc. - spoluřešitel
Pešek Ondřej, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pilgr Milan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Štrba Michal, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí
- interní (01.01.2012 - 31.12.2014)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2014)

Výsledky

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Methods of the design assisted by testing – applicable tools for the design resistance evaluation using test results. In Proceedings of the 2nd International Conference on Mathematical Models for Engineering Science. 1. Puerto de la Cruz, Tenerife: WSEAS Press, 2011. p. 31-36. ISBN: 978-1-61804-055-8.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Initial Imperfections of Steel and Steel-Concrete Circular Columns. WSEAS TRANSACTIONS ON APPLIED AND THEORETICAL MECHANICS, 2014, vol. 2014, no. 9, p. 27-34. ISSN: 1991-8747.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; BUKOVSKÁ, P.; NEUBAUEROVÁ, P. Theoretical and experimental analysis of load-carrying capacity of steel-concrete composite beams with glass-fibre-concrete slab. In Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology. 1. Cambridge, U.K.: WSEAS Press, 2012. p. 243-247. ISBN: 978-1-61804-071-8.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; NEUBAUEROVÁ, P.; BUKOVSKÁ, P. Effectiveness of strengthening steel beams using external bonded CFRP lamellas. In Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology. 1. Cambridge, U.K.: WSEAS Press, 2012. p. 154-158. ISBN: 978-1-61804-071-8.
Detail

BUKOVSKÁ, P.; KARMAZÍNOVÁ, M.; NEUBAUEROVÁ, P. Buckling resistance of steel tubular columns filled by high-strength concrete. In Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology. 1. Cambridge, U.K.: WSEAS Press, 2012. p. 172-177. ISBN: 978-1-61804-071-8.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Design assisted by testing – a powerful tool for the evaluation of material properties and design resistances from test results. INTERNATIONAL JOURNAL of MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES, 2012, vol. 6, no. 2, p. 376-385. ISSN: 1998-0140.
Detail

PEŠEK, O. Studie vlivu tuhosti a uložení na chování nosníků z konstrukčního skla. In Sborník anotací / Proceedings of Annotations. Brno: Vysoké Učení Technické v Brně, 2012. s. 192-192. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

PILGR, M. Zkoušení výseku kovové konstrukce se zaměřením na chování kloubového styčníku. In Sborník recenzovaných příspěvků konference „Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2011“. Brno: VUT, 2011. s. 285-292. ISBN: 978-80-214-4338-9.
Detail

PILGR, M. K problému skutečného působení styčníků s čelní deskou. In Zborník referátov zo XXXVII. celoštátneho aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií so zahraničnou účasťou „Teoretické a konštrukčné problémy oceľových, kompozitných, drevených konštrukcií a mostov“ konaného v Modre. Bratislava: STU, 2011. s. 157-162. ISBN: 978-80-227-3583-4.
Detail

ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Reliable and effective design of composite members - Steel-concrete composite members using high-strength materials. In Eurosteel 2011 ( 6th European Conference on Steel and Composite Structures Budapest, Hungary). ECCS. Budapest: ECCS European Convention for Constructional Steelwork, 2011. p. 1839-1844. ISBN: 978-92-9147-103-4.
Detail

MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; HORÁČEK, M. Výzkum a vývoj pro praxi - příklady spolupráce. In Zborník referátov XXXVII. celoštátného aktívu pracovníkov odboru ocelových konštrukií so zahraniční účastou. Bratislava: SvF STU v Bratislave, 2011. s. 129-134. ISBN: 978-80-227-3583-4.
Detail

BUKOVSKÁ, P.; KARMAZÍNOVÁ, M.; ŠTRBA, M. High-performance concrete-filled steel tubes. In Proceedings of the 6th European Conference on Steel and Composite Structures. Budapest: ECCS 2011, 2011. p. 1749-1754. ISBN: 978-92-9147-103-4.
Detail

BUKOVSKÁ, P. Vliv pevnosti betonu na chování tlačených ocelových trubek vyplněných betonem. In SBORNÍK ANOTACÍ KONFERENCE JUNIORSTAV 2012. JUNIORSTAV. Brno: CERM, 2012. s. 177-177. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PROKEŠ, J. Fibre-reinforced composites based on CFRP and GFRP used as the external bonded reinforcement for the strengthening of steel and timber beams. Proceedings of the 16th International Conference on Composite Structures "ICCS16". I. Porto: University of Porto, 2011. p. 527-527.
Detail

PILGR, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. Analysis and idealization of strain mechanism of end-plate connections. In Proceedings of the 2nd International Conference on Mathematical Models for Engineering Science. 1. Puerto de la Cruz, Tenerife: WSEAS Press, 2011. p. 60-65. ISBN: 978-1-61804-055-8.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Analysis of the Actual Behaviour, Stress and Moment Capacity of Composite Beams Composed of Steel and Glass-Fibre-Concrete. International Journal of Mechanics, 2012, vol. 6, no. 3, p. 158-167. ISSN: 1998-4448.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Theoretical Analysis and Experimental Verification of Moment Resistance of Steel and Timber Beams Strengthened by External CFRP Composites. International Journal of Mechanics, 2012, vol. 6 (2012), no. 3, p. 168-178. ISSN: 1998-4448.
Detail

BUKOVSKÁ, P. Ověření spolehlivosti ocelových trubek vyplněných betonem pomocí pravděpodobnostní analýzy. In IX. International Scientific Conference FCE TUKE, Conference Section 7, Young Scientist 2012. The 4th PhD. Student Conference of Civil Engineering and Architecture. Košice: Technical University of Kosice, Civil Engineering Faculty, 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-553-0904-0.
Detail

PEŠEK, O.; MELCHER, J. Study of Behaviour of Beams and Panels Based on Influence of Rigidity. Procedia Engineering, 2012, vol. 40, no. 9, p. 363-368. ISSN: 1877-7058.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Steel beams strengthened by externally bonded CFRP reinforcement. In Proceedings of the 10th International Conference on Advances in Steel Concrete Composite and Hybrid Structures. I. Singapore: Research Publishing Services, 2012. p. 605-612. ISBN: 981-07-2615-5.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Actual stresses in CFRP-reinforced composite timber beams. In Proceedings of 7th WSEAS International Conference on Continuum Mechanics. Energy, Environmental and Structural Engineering. I. Kos, Greece: WSEAS Press, 2012. p. 457-460. ISBN: 978-1-61804-110-4. ISSN: 2227-4359.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Design resistance of steel expansion anchors under shear loading derived using methods of design assisted by testing. In Proceedings of the 14th WSEAS International Conference on Mathematical and Computational Methods in Science and Engineering. Advances in Mathematical and Computational Methods. I. Sliema, Malta: WSEAS Press, 2012. p. 103-108. ISBN: 978-1-61804-117-3. ISSN: 2227-4588.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Actual behaviour of composite externally CFRP-reinforced timber beams – stress analysis. International Journal of Mechanics, 2012, vol. 7, no. 1, p. 1-9. ISSN: 1998-4448.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. On Problems of Mechanical Properties of Structural Steel in Load-Carrying Structure of Historical Building Construction. Applied Mechanics and Materials, 2012, vol. 249-250, no. 1, p. 1103-1108. ISSN: 1660-9336.
Detail

MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Load-Carrying Capacity of Cantilevers of Anti-Flood Barriers Made of FRP Composite Structural Profiles. Applied Mechanics and Materials, 2012, vol. 268-270, no. 1, p. 28-31. ISSN: 1660-9336.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PILGR, M. Evaluation of Strength Characteristics of Fibre-Cement Slab Material. Advanced Materials Research, 2013, vol. 650, no. 1, p. 320-325. ISSN: 1022-6680.
Detail

MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Influence of Atmospheric Physical Effects on Static Behavior of Building Plate Components Made of Fiber-Cement-Based Materials. World Academy of Science, Engineering and Technology (electronic), 2012, vol. 2012, no. 70, p. 1043-1048. ISSN: 2010-3778.
Detail

MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Influence of Atmospheric Physical Effects on Static Behavior of Building Plate Components Made of Fiber-Cement-Based Materials. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2012, vol. 2012, no. 70, p. 1043-1048. ISSN: 2010-376X.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Steel-concrete composite columns composed of high-strength materials – experimental analysis of buckling resistance. In Advances in Civil Engineering and Building Materials. I. Hong Kong: CRC Press, Taylor and Francis Group, BALKEMA, 2012. p. 755-759. ISBN: 978-0-415-64342-9.
Detail

PILGR, M. Porovnání výpočtu jeřábové dráhy pro mostové jeřáby podle původních českých norem a současně platných eurokódů. In Proceedings of the IX. International Scientific Conference FCE TUKE. Košice: TU, 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-553-0905-7.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Resistance of Steel-Concrete Composite Beams with Glass-Fibre-Reinforced Concrete Slab. In Proceedings of the 10th International Conference on Advances in Steel Concrete Composite and Hybrid Structures. I. Singapore: Research Publishing services. Singapore, 2012. p. 435-442. ISBN: 981-07-2615-5.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Verification of steel-to-concrete anchorage system reliability based on failure probability evaluation using test results. In Advances in Mathematical and Computational Methods. Advances in Mathematical and Computational Methods. I. Sliema, Malta: WSEAS Press, 2012. p. 247-252. ISBN: 978-1-61804-117-3. ISSN: 2227-4588.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; ŠTRBA, M. Loading Tests of Thin-Walled Ferro-Cement Panels for Horizontal Slab Structures. In Recente Advances in Engineering. 5. Paris: WSEAS Press, 2012. p. 289-294. ISBN: 978-1-61804-137-1.
Detail

HORÁČEK, M. Klopení tenkostěnných ocelových nosníků s otvory. In Proceedings of the IV. International PhD. Conference Young Scientist 2012. Košice: FCE TUKE, 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-553-0904-0.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Steel-to-concrete anchorage system reliability verified based on failure probability evaluated using test results. INTERNATIONAL JOURNAL of MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES, 2013, vol. 7(2013), no. 4, p. 379-387. ISSN: 1998-0140.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Experimental verification of actual behaviour, failure mechanism and load-carrying capacity of floor and roof thin-walled ferro-cement panels. International Journal of Mechanics, 2013, vol. 7(2013), no. 2, p. 145-153. ISSN: 1998-4448.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Glass-Fibre-Concrete Applied for Building Façade Panels Subjected to Wind Loading Actions. Advanced Materials Research, 2013, vol. 2013, no. 743, p. 58-62. ISSN: 1022-6680.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Concrete Reinforced by Glass-Fibre Mesh and Their Efficient Usage in Plated Façade Components Stiffened by Rib. Advanced Materials Research, 2013, vol. 2013, no. 743, p. 67-72. ISSN: 1022-6680.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Actual Effects of Local Buckling of Thin-Walled Metal Roof Decking: Control Experimental Verification Performed during Structure Realization Realization. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 2013, no. 368-370, p. 1503-1506. ISSN: 1660-9336.
Detail

VLČEK, O. Behavior of Composite Timber-Concrete Beam with CFRP Reinforcement. World Academy of Science, Engineering and Technology (electronic), 2013, vol. 7, no. 12, p. 174-177. ISSN: 2010-3778.
Detail

VLČEK, O. Effect of external FRP reinforcement on timber-concrete beam bearing capacity and deflection. In Proceedings of The 5th PhD Student Conference of Civil Engineering and Architecture. Košice, Slovakia: Technical University of Kosice, Faculty of Civil Engineering, 2013. p. 1-7. ISBN: 978-80-553-1305-4.
Detail

VLČEK, O. Možnosti zesílení dřevobetonového nosníku externí FRP výztuží. In Sborník anotací konference Juniorstav 2013. 2013. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

PŘIVŘELOVÁ, V. OPTIMALIZACE SPŘAŽENÝCH OCELOBETONOVÝCH NOSNÍKŮ Z HLEDISKA VLIVU PEVNOSTI MATERIÁLU NA ÚNOSNOST - PARAMETRICKÁ STUDIE. In Sborník anotací konference Juniorstav 2014. 2014. s. 168-168. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Timber beams with external strengthening based on CFRP and GFRP composites. In Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics and Computation. I. London: Taylor & Francis Group, London, 2013. p. 2427-2432. ISBN: 978-1-138-00061-2.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Experimental Verification of Atmospheric Physical Influence on Behaviour of Glass-Fibre-Concrete Façade Panels. In Experimental and Applied Mechanics. Applied Mechanics and Materials. 1. Zurich: Trans Tech Publications, 2014. p. 78-83. ISBN: 978-3-03835-028-6. ISSN: 1660-9336.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.: Tuhost v prostém kroucení; Experimentální stanovení tuhostních parametrů tenkostěnných ocelových prutů při prostém kroucení. Zkušebna Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí FAST VUT v Brně. (ověřená technologie)
Detail