Detail projektu

Inovace Ph.D. studia pro biotechnologické aplikace

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2013

Zdroje financování

Evropská unie - OP VK - Oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání (2. výzva)

- plně financující (2011-04-27 - 2013-12-31)

O projektu

Čtyřleté období PhD. studia dává prostor pro vytvoření interdisciplinárních vazeb v oborech, které se setkávají při realizaci aplikovaného výzkumu. Předkládaný projekt je založen na propojení a inovaci doktorských studijních prg. imunologie(UP) a fyzikální chemie(VUT) zaměřených na oblast medicínských bio a nanotechnologií. Provázanost těchto dvou oborů bude značným přínosem v edukaci inovačních procesů, které jsou v ČR zcela nově zaváděny a v realizaci představují výstupy s mimořádně vysokou přidanou hodnotou. Cílem projektu je inovovat doktorské studijní programy UP a VUT a vytvořit tak sérii ucelených výukových modulů, realizovaných jak v akademickém prostředí, tak i v podnikových laboratořích. Pilotní ověření modulárního vzdělávání bude řešeno formou vícedenních workshopů, na které budou úzce navazovat praktické výukové stáže. Projekt bude realizován ve spolupráci Ústavu Imunologie LF UP, katedry fyz. a spotř. chemie VUT a biotechnologického podniku Contipro Group.

Označení

CZ.1.07/2.200/15.0272

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Vysoké učení technické v Brně
- odpovědné pracoviště (28.04.2011 - nezadáno)
Fakulta chemická
- spolupříjemce (28.04.2011 - nezadáno)
Univerzita Palackého v Olomouci
- příjemce (28.04.2011 - nezadáno)

Výsledky

PETRIK, S.; HÁRONIKOVÁ, A.; MÁROVÁ, I. Analysis of specific metabolites formed in red yeast cells cultivated on pretreated wheat straw materials. In CECE 2012 9th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Brno: 2012. p. 176-182. ISBN: 978-80-904959-1-3.
Detail