Detail projektu

Komplexní inovace studijních programů a zvyšování kvality výuky na FEKT VUT v Brně

Období řešení: 02.04.2012 — 01.04.2015

Zdroje financování

Evropská unie - OP VK - Oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání (2. výzva)

- plně financující (2012-04-02 - 2015-04-01)

O projektu

Systémová inovace obsahové náplně studijních oborů ve smyslu jasné definice kvalifikačního rámce absolventa, minimálních garantovaných výstupů z učení, podpora začlenění metod inovačního vzdělávání a následná tvroba inovovaných obsahů jednotlivých předmětů a s tím související inovace studijnách materiálů. Prohloubení spolupráce s FSI v oblasti jaderně-energetického zvdělávání, podpora mezioborvého vzdělávání UMEL a FCh, zvyšování jazykové vybavenosti akademických pracovníků - kurzy AJ pro zzaměstnance.

Označení

CZ.1.07/2.2.00/28.0193

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- příjemce (02.04.2012 - nezadáno)

Výsledky

ČUČKA, M. Úvod do optických senzorických systémů. 2015. s. 1-58.
Detail

CHROMÝ, A.; JELÍNEK, A. Vybrané partie z robotiky. VUT, 2015. s. 1-39.
Detail

LANGHAMMER, L.; JEŘÁBEK, J. Laboratorní úlohy komunikačních protokolů. Brno: Vysoké učení technické Brno, 2015. s. 1-139.
Detail

MÜNSTER, P. Simulace optických datových sítí. 2015. s. 1-52.
Detail

KADLEC, R.; STEINBAUER, M. Elektrické instalace (MEIC). Elektrické instalace. 2015.
Detail

KLEDROWETZ, V.; HÁZE, J. Návrh analogových integrovaných obvodů. 2015. s. 1-122.
Detail

POLSTEROVÁ, H. Spolehlivost a kvalita. 2015. s. 1-100.
Detail

BRANČÍK, L.; KOLKA, Z.; GÖTTHANS, T. Analogové elektronické obvody. Počítačová cvičení. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-63.
Detail

ŠILHAVÝ, P. Datová komunikace - Počítačová cvičení. Brno: VUT v Brně, 2015.
Detail

ŠILHAVÝ, P. Modulace DMT - doplňkový text do předmětu Datová komunikace. Brno: VUT v Brně, 2015.
Detail

MASTNÝ, P.; MORÁVEK, J.; PITRON, J.; VRÁNA, M. Fundamentals of Energy Processes and Electricity Generation. Brno: VUT v Brně FEKT, 2015. p. 1-82.
Detail

MASTNÝ, P.; MORÁVEK, J.; PITRON, J. Malé zdroje elektrické energie - Skriptum. Brno: VUT v Brně FEKT, 2015. s. 1-172.
Detail

PTÁČEK, M.; VARMUŽA, J. Distribuce elektrické energie - doplňující výukový materiál. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-50.
Detail

RADIL, L.; MACHÁČEK, J. Nekonvenční přeměny energie. 2015.
Detail

MACHÁČEK, J.; PTÁČEK, M. Ekonomika a ekologie v elektroenergetice. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-197.
Detail

WASSERBAUER, V.; BAJÁNEK, T. Elektrárny a teplárny - sbírka úloh do laboratorních cvičení. Brno: FEKT VUT v Brně, 2015.
Detail

WASSERBAUER, V.; BAJÁNEK, T. Elektrárny a teplárny - Sbírka úloh. Brno: FEKT VUT v Brně, 2015.
Detail

NOVOTNÝ, J. Rozvodná zařízení - sbírka příkladů. Brno: VUT v Brně FEKT, 2015. s. 1-91.
Detail

NOVOTNÝ, V. Telekomunikační služby a jejich implementace. Telekomunikační služby a jejich implementace. 1. Brno, ČR: VUT v Brně, 2015. s. 1-144.
Detail

NOVOTNÝ, V. Počítačová analýza spínaných obvodů. Počítačová analýza spínaných obvodů. 1. Brno, ČR: VUT v Brně, 2015. s. 1-64.
Detail

NOVOTNÝ, V. Základy síťových operačních systémů. Základy síťových operačních systémů. 1. Brno, ČR: VUT v Brně, 2015. s. 1-118.
Detail

NOVOTNÝ, V.; KRKOŠ, R.; ŠEDÝ, J. Komunikační služby, protokoly a technologie. Komunikační služby, protokoly a technologie. 1. Brno, ČR: VUT v Brně, 2015. s. 1-212.
Detail

ČÍKA, P. Multimediální systémy a služby. 2015. s. 1-106.
Detail

ŘÍHA, K. Moderní metody analýzy dynamických sekvencí krevního řečiště. 2015.
Detail

VRBA, K.; SYSEL, P.; HANÁK, P.; KRAJSA, O. Studie návrhu realizovaného elektronického zařízení. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-57.
Detail

STARÝ, J., ZATLOUKAL, M. Montážní a propojovací technologie. Brno: 2015. s. 1-272.
Detail

STARÝ, J.; DVOŘÁK, P. Montážní a propojovací technologie - Laboratorní cvičení. Brno: 2015. s. 1-76.
Detail

FOHLEROVÁ, Z.; DRBOHLAVOVÁ, J. Elektronika a biosenzory. 2015. s. 1-73.
Detail

ŠMARDA, Z.; FUSEK, M. Sbírka řešených příkladů k předmětu Vybrané partie z matematiky I. a II. 2015.
Detail

ŠMARDA, Z.; FUSEK, M.; REBENDA, J. Semianalytické numerické metody. 2015.
Detail

ŠMARDA, Z.; FUSEK, M.; REBENDA, J. Differential transformation method. 2015.
Detail

FUJDIAK, R. Základy kryptografie a kryptografických algoritmů. Brno: VUT v Brně, 2015. s. 1-80.
Detail