Detail projektu

Permittivity and Conductivity Measurements

Období řešení: 26.03.2010 — 10.04.2010

Zdroje financování

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- plně financující (2010-03-26 - 2010-04-10)

O projektu

Permittivity and Conductivity Measurements

Popis česky
Měření permitivity a konduktivity

Klíčová slova
Permitivity, conductivity

Klíčová slova česky
Permitivita, konduktivita

Označení

HS18045007

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Frk Martin, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Fiedler Petr, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav automatizace a měřicí techniky
- příjemce (26.03.2010 - nezadáno)
Ústav elektrotechnologie
- spolupříjemce (09.11.2010 - nezadáno)

Výsledky

FRK, M.; FIEDLER, P. Výzkumná zpráva pro Infineon Technologies Austria AG. 2010. s. 1-15.
Detail