Detail projektu

Spolehlivostní hodnocení možnosti vzniku vnitřní eroze zemin hydrotechnických staveb

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2010-01-01 - 2010-12-31)

O projektu

Hydrotechnické zemní konstrukce slouží k ochraně majetku a obyvatel v případě extrémních hydrologických událostí. Porucha konstrukce představuje významné ohrožení a procesy vnitřní eroze jsou jednou z příčiny ztráty stability těchto konstrukcí. Stávající normativní dokumenty však neřeší problematiku spolehlivosti konstrukce z hlediska porušení vnitřní erozí. Rovněž nejsou stanoveny dílčí součinitele spolehlivosti. Problematika spolehlivosti z hlediska vnitřní eroze zemin není uceleně řešena ani v zahraničí.

Označení

FAST-S-10-57

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Julínek Tomáš, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Čejda Marek, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Khaddour Ahmed, Ph.D. - spoluřešitel
Říha Jaromír, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Srna Jiří, Ing. - spoluřešitel
Zachoval Zbyněk, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav vodních staveb
- interní (01.01.2010 - 31.12.2010)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2010 - 31.12.2010)

Výsledky

ŠPANO, M.; GLAC, F.; ŘÍHA, J. The Defects in Waterstops at the Zermanice Concrete Gravity Dam, and the Proposals for their Repair. In Proceedings of the 8th ICOLD European club symposium 22 - 23.9.2010, Innsbruck,Austria. Dam Safety - Sustainability in a Changing Environment. Dam Safety. Graz, AT: ATCOLD, 2010. p. 279-284. ISBN: 978-3-85125-118-0.
Detail

ŘÍHA, J.; ČEJDA, M. Rekonstrukce vzniku a vývoje privilegované průsakové cesty na přehradě Mostiště. In XXXII. Priehradné dni 2010, konferencia s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica, SR: SVP,š.p.,Odštěpný závod Banská Bystrica, 2010. s. 51-55. ISBN: 978-80-968014-6-6.
Detail

JULÍNEK, T. Semikvantitativní hodnocení spolehlivosti hrázových systémů. In Rizika ve vodním hospodářství 2010. Práce a studie ÚVST. Brno: CERM, 2010. s. 214-218. ISBN: 978-80-7204-703-1.
Detail

ŘÍHA, J.; ČEJDA, M. Morava,protipovodňová ochrana obce Troubky. Studie průsakových poměrů. Brno,CZ: Brno University of Technology,Faculty of Civil Engineering,Institut of Water Structures, 2011. s. 1-62.
Detail

ČEJDA, M.; JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J. Morava, protipovodňová ochrana obce Troubky. Studie průsakových poměrů. BRNO, CZ: Brno University of Technology,Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2010.
Detail

ŘÍHA, J.; ČEJDA, M.; BRÁZDOVÁ, M.; JULÍNEK, T. Rizika ve vodním hospodářství 2010. Rizika ve vodním hospodářství 2010. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures, 2010. s. 1-273. ISBN: 978-80-7204-703-1.
Detail

ŘÍHA, J.; ČEJDA, M.: Morava -Troubky - 4.1.; Kalibrace plošného modelu. archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail

ŘÍHA, J.; ČEJDA, M.: Morava - Troubky - 7.1.; Poloha maximální piezometrické výšky, E def=200 MPa. archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail

ŘÍHA, J.; ČEJDA, M.: Morava - Troubky - 7.2.; Poloha maximální piezometrické výšky, E def=100MPa. archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail

ŘÍHA, J.; ČEJDA, M.: Morava - Troubky - 8.1.; Mapa rozdílů piezometrických výšek a terénu, E def=200 MPa. archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail

ŘÍHA, J.; ČEJDA, M.: Mapa - Troubky - 8.1.; Mapa rozdílů piezometrických výšek a terénu, E def=1000 MPa. archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail

ŘÍHA, J.; ČEJDA, M.: Morava - Troubky - 8.3.; Mapa rozdílů piezometrických výšek a terénu s účinkem odvodňovacích studií,E def=200MPa. archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail

ŘÍHA, J.; ČEJDA, M.: Morav - Troubky - 9.1.; Mapa splnění podmínky spolehlivosti - bez opatření. archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail

ŘÍHA, J.; ČEJDA, M.: Morava - Troubky - 9.2.; Mapa splnění podmínky spolehlivosti - s účinkem odvonovacích studní. archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail

MENŠÍK, M.; JULÍNEK, T.: hpv; HPV - volná hladina. vst. URL: http://vst.fce.vutbr.cz/projekty/software. (software)
Detail

ČEJDA, M., JULÍNEK, T., ŘÍHA, J.: Rizika ve vodním hospodářství 2010. Brno (18.10.2010)
Detail